You are currently viewing ALARMANT. Exporturi mici, importuri mari

ALARMANT. Exporturi mici, importuri mari

În primele luni ale anului 2018, un fenomen care, din păcate, reprezintă constanta ultimilor ani, s-a accentuat, relevând slăbiciunile economice ale Dâmboviței.

Începutul anului a consemnat o creștere îngrijorătoare a importurilor, comparativ cu perioada similară a anului 2017, dar și o scădere semnificativă a exporturilor.

Potrivit cifrelor oficiale prezentate de Direcția de Statistică, în perioada 01.01– 28.02 2018, exporturile au scăzut cu 8,5%, iar importurile au crescut cu 3,0%,comparativ cu perioada 1.i-28.ii.2017

În perioada amintită, în județul Dâmbovița, exporturile au însumat 93967 mii euro, iar importurile însumat 89377 mii euro. Aceleași date statistice indică și o scădere dramatică a excedentul balanței comerciale (export /import), care, în perioada de referință a fost de 4590 mii euro, mai mic cu 71,3% decât cel înregistrat în perioada similară din 2017.

Exporturile (FOB), importurile (CIF) şi soldul FOB/CIF 

în perioada februarie 2017 – februarie 2018

Ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: metale comune şi articole din acestea (38,6% la export şi 26,9% la import), maşini, aparate şi echipamente electrice (35,0% la export şi 25,0% la import).

Structura comerţului internaţional de bunuri, pe grupe de produse,

în perioada 01.01-28.02.2018

Exporturi

Importuri

sursa: Direcția Județeană de Statistică