You are currently viewing Alexandru Oprea, ultimatum pentru constructorii drumului de acces la Mall

Alexandru Oprea, ultimatum pentru constructorii drumului de acces la Mall

  • Post category:ACTUAL

Întârzierea nepermisă a realizării obiectivului, repetatele încălcări ale înțelegerilor și angajamentelor asumate de către constructorul drumului – de importanță vitală – de acces în zona noului Mall, l-au determinat pe președintele CJD să transmită un (probabil ultim!) avertisment celor vinovați: lucrați sau reziliem contractul și veți plăti despăgubiri!

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, s-a întâlnit cu reprezentanții PK Grizzly –beneficiar al investiției din zona UM Gară, SC Group Concif SRL – executantul lucrărilor de realizare a DJ 720 E și dirigintele de șantier al obiectivului.

La discuții au fost prezenți și vicepreședintele Luciana Cristea, conducerea Direcției Generale Infrastructură Locală din CJD, reprezentanți ai Companiei de Apă Dâmbovița.

Subiectul analizei, la solicitarea PK Grizzly, a fost stadiul lucrărilor de modernizare a drumului județean, în condițiile în care activitățile de realizare a centrului comercial sunt avansate, urmând ca în perioada următoare să fie predate amplasamentele firmelor ce vor funcționa în incintă, condiționat de existența unei părți carosabile modernizate.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, a subliniat faptul că executantul lucrărilor la drumul județean are întârzieri în realizarea investiției din cauza lipsei utilajelor și personalului în șantier, aspecte constatate de nenumărate ori prin rapoartele de monitorizare efectuate de reprezentanții instituției.

Alexandru Oprea a precizat că, în ciuda sprijinului acordat executantului de către Consiliul Județean Dâmbovița, împreună cu proiectantul obiectivului, angajamentele asumate în mai multe rânduri de către administratorul SC Group Concif SRL, în privința reorganizării activităților în șantier, nu au fost respectate.

Președintele CJD i-a solicitat executantului trecerea investiției din zona UM Gară în vârful listei de priorități, față de celelalte lucrări contractate, aceasta fiind de o importanță și o complexitate mare la nivelul județului, investiție așteptată cu interes de dâmbovițeni, atât din punct de vedere al petrecerii timpului liber, cât și sub aspect economic – prin crearea de locuri de muncă.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița a transmis reprezentantului delegat al SC Group Concif SRL, prezent la discuții, obligativitatea ca în cursul săptămânii viitoare să fie suplimentat numărul de utilaje și personal la obiectivul aflat în desfășurare, termenul fiind scadent până la o eventuală reziliere a contractului de lucrări, cu solicitarea în instanță din partea CJD a unor daune-interese pentru nerespectarea clauzelor contractuale.

Pentru clarificarea situației, a fost solicitată prezența administratorului Sc Group Concif SRL, în calitate de lider de asociere, la sediul instituției – Cabinetul Președintelui CJD, în data de 9 septembrie 2019, în vederea prezentării unui punct de vedere privind urgentarea lucrărilor rest de executat și finalizarea în cel mai scurt timp a investiției de la DJ 720 E.

Sursa: Consiliului Județean Dâmbovița