You are currently viewing CJD: Precizări cu privire la proiectele cu finanțare europeană

CJD: Precizări cu privire la proiectele cu finanțare europeană

  • Post category:ACTUAL

Conducerea Consiliului Județean Dâmbovița dorește să aducă în atenția opiniei publice situația la zi a proiectelor implementate de Direcția Programe Europene, în scopul eliminării oricăror speculații și a comentariilor rău-voitoare, lansate în spațiul public și care nu aduc niciun beneficiu locuitorilor județului Dâmbovița.

Astfel de acțiuni nu fac decât să boicoteze eforturile depuse de Consiliul Județean Dâmbovița, în sensul realizării de proiecte cu finanțare europeană, orice informație denigratoare putând conduce la sporirea neîncrederii finanțatorilor, a investitorilor, încetinirea sau blocarea absorbției de fonduri europene și, în consecință, îngreunarea procesului de dezvoltare a județului nostru.

Este ușor ca așa-ziși lupi moraliști și luptători pentru binele județului să iasă în spațiul public, mimând atașamentul față de dâmbovițeni, cu unicul scop de a-și crește imaginea de salvator, care observă de la distanță și taxează orice greșeală. Uită însă acest „erou” că o parte dintre proiectele cu pricina erau în derulare și în mandatul său, tergiversate de protejatul căruia i-a predat frâiele județului și căruia niciodată nu a simțit nevoia să îi taxeze vreo întârziere.

Este incredibil cu câtă ușurință a putut să uite propriile declarații și importanța solidarității pe care o propovăduia, atunci când se lăuda că bate pe la uși ca să miște lucrurile în județ și cerea sprijinul parlamentarilor, pe care îi îndemna să uite de culoarea politică, și să susțină demersurile administrației județene, pentru deblocarea proiectelor.

Din respect pentru dâmbovițeni, facem următoarele precizări:

  1. Dezvoltarea infrastructurii de transport județean, prin modernizarea DJ 720, DJ720 B, DJ711 și DJ101 B, pe traseul limita județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – limită județ Ilfov, SMIS 117822

Pănâ în luna aprilie a acestui an, graficul de implementare era depășit fizic cu 12 luni, toate activitățile proiectului fiind blocate (Proiect tehnic nefinalizat și implicit neavizat de OI – Sud Muntenia achiziția de lucrări nedemarată) sub coordonarea administratorului public al județului, Ionut Săvoiu. După luna aprilie 2019, conducerea CJD a făcut eforturi pentru deblocarea și repunerea în termene a proiectului (PT finalizat și avizat de ADR în data de 28.06.2019, achiziția de lucrări demarată).

Activitățile proiectului se desfășoară conform termenelor din graficul de implementare, fără întârzieri, cu termen de finalizare a proiectului 31.12.2022.

  1. Documentația de atribuire pentru contractul ce are ca obiect Execuție lucrări de restaurare și conservare în vederea realizării obiectivului de investiţii „Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgoviște” (cod SMIS: 116464) a fost publicată pentru prima oară în SICAP în data de 20.05.2019. În data de 12.06.2019 a avut loc deschiderea ofertelor, procedura de achiziție fiind anulată automat în SICAP, nefiind depuse oferte.

Documentația de atribuire pentru contractul ce are ca obiect Execuție lucrări de restaurare și conservare, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești, prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domneasca din Târgoviște” a fost publicată pentru a doua oară în SICAP, în data de  16.07.2019. În data de 27.08.2019, a avut loc deschiderea ofertelor și s-a prezentat un singur ofertant a cărui garanție de participare nu a fost valabilă la data limită de depunere a ofertelor. Procedura de atribuire a fost anulată, în data de 09.09.2019.

Procedura de achiziție publică va fi reluată, după expirarea termenului legal de depunere a contestației.

Activitățile proiectului se desfășoară conform termenelor din graficul de implementare, fără întârzieri, cu termen de finalizare a proiectului 31.12.2023

  1. Reabilitarea, modernizarea si extinderea Unitatii de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, SMIS 120580

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 27.03.2019.

Activitățile proiectului se desfășoară conform termenelor din graficul de implementare, fără întârzieri.

  1. Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, SMIS 123705

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 27.03.2019.

Activitățile proiectului se desfășoară conform termenelor din graficul de implementare, fără întârzieri.

Mentionăm că ciclul de implementare al proiectelor este unul complex, cu un orizont de timp de 4 – 5 ani de la data semnării contractului de finanțare, până la finalizarea proiectului. Proiectele mai sus menționate, din exercițiul financiar 2014-2020, urmăresc un calendar al activităților de implementare precis și monitorizat de OI și AM POR, similar proiectelor din exercițiul financiar 2007 – 2013. Dintre acestea enumerăm câteva proiecte a căror realizare se înscrie în cele spuse anterior:

  1. „Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean Dâmboviţa SMIS: 11993, contract de finanțare semnat în data de 08.09.2010, proiect finalizat 08.01.2015.
  2. Centrul multifuncţional de resurse şi servicii pentru adulţi cu handicap Dâmboviţa SMIS: 20917, contract de finanțare semnat în data de 05.10.2011, proiect finalizat în data de 05.02.2015.
  3. Lucrări de modernizare a infrastructurii SC Moreni Parc Industrial SA, SMIS 6434, contract de finanțare semnat în data de 11.05.2010, proiect finalizat în data de 11.09.2015.
  4. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe din zona Ansamblul Brâncovenesc Potlogi SMIS: 14652, contract de finanțare semnat în data de 15.04.2011, proiect finalizat în data de 31.06.2016.
  5. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic al Peşterii Ialomiţei din Masivul Bucegi, judeţul Dâmboviţa, SMIS: 16929, contract de finanțare semnat în data de 04.05.20112, proiect finalizat în data de 04.09.2015.

Situația implementării proiectelor cu fonduri europene este similară la nivel regional și național. Stadiul derulării acestora este atent monitorizat de instituțiile finanțatoare, AM POR și OI .

La nivelul Regiunii Sud Muntenia pe Axa 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională/ Prioritatea de investiție 6.1.- Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, sunt depuse 12 proiecte, din care doar două au semnate contractele de lucrări stadiul  fizic de execuție fiind de 0%.

Stadiul implementării proiectelor din exercițiul financiar 2014 – 2020, la nivel național, este anevoios deoarece contractele de finanțare au fost semnate la faza DALI și nu la faza PT, ca în exercițiul financiar 2007-2013, fapt ce conduce la întârzieri în realizarea proiectelor.

În forurile special abilitate de monitorizare a absorției de fonduri europene constituite la nivel național (CMPOR) și regional (CPDR) s-au propus deja măsuri privind întâmpinarea întârzierilor în exercițiul financiar viitor prin creșterea gradului de maturitate al proiectelor.

În încheiere, subliniem că nu ne propunem ca perioada rămasă până la alegeri să se transforme într-un joc de tenis cu pase interminabile și lovituri tăioase, care nu fac onoare instituțiilor pe care le reprezentăm și nici nu ne dorim să decredibilizăm actul administrativ, în detrimentul bandajării unor orgolii rănite prin conflicte artificial construite și false acuzații.

Considerăm că lupta politică ar trebui să rămână în spațiul politic și nu să interfereze cu interesele cetățenilor acestui județ.

Conducerea Consiliului Județean Dâmbovița