You are currently viewing Dascăli de la Grădinița ”rază de soare”, în programul ERASMUS+

Dascăli de la Grădinița ”rază de soare”, în programul ERASMUS+

  • Post category:EDUCAȚIE

ACTIVITATE TRANSNAȚIONALĂ DE ÎNVĂȚARE/ PREDARE/FORMARE ÎN CADRUL PROIECTULUI DE SCHIMB INTERȘCOLAR INCLUDE.NET: Innovative ways to promote inclusion in its broadest sense, within a panEuropean context 2018-1-UK01-KA229-048291_6

 Therapeutic approaches to inclusion

În perioada 27 –31 octombrie  2019, trei cadre didactice de la Grădinița „Rază de Soare”- Târgoviște au participat în Aradippou- Cipru, la cea de a patra activitate transnațională de învățare/ predare/ formare din cadrul proiectului de schimb interșcolar ERASMUS+, INCLUDE.NET: „Innovative ways to promote inclusion in its broadest sense, within a panEuropean context”. Activitatea s-a derulat în cadrul Aradippou Primary School 3.

                Programul activității transnaționale din Cipru a inclus:

 Lecție demonstrativă Sharing pedagogical practises about including children using Drama

  • Organizarea workshop-ului între parteneri –Reflection on the drama lesson;
  • Lecție demonstrativă bazată pe artterapia ca metodă de incluziune;
  • Schimb de bune practici între parteneri cu privire la modalitățile de implicare a comunității în activitățile școlii, pentru promovarea drepturilor copiilor;
  • Planificarea următoarelor activității și sarcini ale proiectului;
  • Vizitarea școlii și a claselor de copii cu drepturi speciale;
  • Vizitarea obiectivelor culturale și istorice reprezentative din orașul Larnaca;
  • Sesiuni de lucru pe platforma Etwinning, precum și activități de diseminare (modalități de aplicare  a metodei Drama Play).
  • Stabilirea următoarelor mobilități.
  • Evaluarea întâlnirii.

În urma acestei mobilități, profesorii participanți și toți membrii echipei de proiect din fiecare instituție școlară vor proiecta și structura activități pe baza metodelor  învățate.

Acestea vor fi aplicate la grupa/clasa de copii și ulterior vor încărcate pe twinspace-ul proiectului INCLUDE.NET, constituind modalitatea de implementare,diseminare și exploatare a bunelor practici pedagogice învățate în școala din Cipru.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

 Responsabil proiect,

Ciulei Florentina