You are currently viewing Lista măsurilor speciale luate împotriva răspândirii coronavirusului

Lista măsurilor speciale luate împotriva răspândirii coronavirusului

  • Post category:ACTUAL

Duminică, 8 martie, Grupul de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României a adoptat o serie de măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului.  

În cadrul ședintei au participat reprezentanți ai MAI (DSU, IGSU şi IGPF), MT, MApN, INBI Matei Balş, ONAC, STS, INSP, MS, DSP Bucureşti şi MEC, iar în urma dezbaterilor, s-au decis următoarele:

1. Se aprobă Procedura și criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de invățământ in contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID — 19, redactată de INSP, cu următoarea completare: „comandantul acțiunii poate lua decizia închiderii şcolilor prin ordin operativ. Măsura se poate dispune și pe baza altor considerente decât cele medicale, în principal elementele de ordin social, economic și impactul emotional-afectiv generat la nivelul comunității de confirmarea unor cazuri in rândul școlarilor.”

2. Se aprobă, până la data de 31.03.2020, luarea măsurii de interzicerea a oricăror activități care presupun participarea unui număr mai mare de 1.000 persoane iar pentru activitățile cu un număr mai mic de 1.000 de persoane, măsura va fi adoptată la nivel local, pentru fiecare eveniment în parte, pe baza unei analize a riscurilor și a tipului de activitate, cu avizul prealabil al DSP. Aceste măsuri se pot prelungi şi după data de 31.03.2020, în funcție de evoluția infecţiilor cu SARS-CoV-2. Măsura vizează atât activitățile publice cât şi cele private desfăşurate în interiorul unor incinte sau în aer liber.

3. Se sistează, până la 31.03.2020, stagiile în spitale, pentru studentii universitătilor de medicină şi farmacie, şi vizitele apartinătorilor persoanelor internate. Se exceptează de la această măsură studentii care participă in calitate de voluntari în unitatea sanitară respectivă. . Aceste măsuri se pot prelungi şi după data de 31.03.2020, in functie de evolutia infectfilor cu SARS-CoV-2.

4. Cetătenilor romăni care au fost carantinati în alte țări afectate de coronavirus şi defin certificate medicale care le validează starea de sănătate, nu li se impune o nouă măsură a carantinei la intrarea in tară.

5. Nu se emit certificate medicale care să constate lipsa infecţiei cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), la cerere, din partea unitătilor sanitare.

6. În ceea ce priveşte persoanele aflate în izolare la domiciliu pentru care nu s-a Tricheiat perioada de 14 zile şi care doresc să plece în străinătate, având bilete achizifionate, li se interzice ieşirea din izolare şi deplasarea in străinătate. Pentru persoanele aflate în această situalie şi pentru care nu au fost eliberate certificate de concediu medical se pot elibera, la solicitare, adeverințe care să ateste perioada de izolare la domiciliu sau de carantină.

7. MS va dispune masurile necesare pentru asigurarea kit-urilor de analiza a noului coronavirus necesare INSP şi altor centre de analiză aflate în structura celorlalte autorităti publice (ex. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală din cadrul ANSVSA), precum şi asistentă tehnică de specialitate (protocol de validare a metodei de testare, instruire tehnică a personalului, modalitatea de elaborare şi emitere a buletinelor de analiză), cu scopul de a sprijini institutille cu responsabilităti de analiză a probelor, care sunt suprasolicitate.

8. Modificarea Procedurii operaționale pentru identificarea şi managementul persoanelor simptomatice/asimptomatice sosite pe cale aeriana/maritimă/terestra din zona afectată de infectii cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) sau prezentate la serviciile UPU/CPU/Cameră de gardă, prin eliminarea literei e) de la Scenariul 3.

9. Prezentarea de către INSP de reguli/procedurii privind tipul echipamentului de protecție, adaptat nivelului de risc, pentru personalul care asigură transportul pacientilor suspecti de infectie cu noul coronavirus, precum şi a personalului medical din unitătile sanitare, unde se asigură tratamentul cazurilor confirmate.

10.Necesitatea actualizării definiției de „caz suspect”, luând in considerare evoluțiile din alte țări europene decât Italia, precum și cele din afara spațiului european, acest lucru fiind în sarcina INSP.

11.Analizarea posibilităţi de transmitere a unor mesaje de tip SMS, pe telefonul mobil către toti cetățenii străini/români cu ocazia intrării în țară, referitoare la măsurile de sănătate publică ce trebuie respectate şi sancțiunile contravenționale și penale de care sunt pasibili ca urmare a Incălcări acestora. În acest sens, se va organiza o intălnire cu operatorii de telefonie mobilă.

12.Se va organiza o întălnire cu Agentia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România şi Compania Națională „Unifarm” pentru discutarea potentialului impact a lipsei de precursori medicamentoşi în urma limitării exportului acestora de către India.

13. Completarea proiectului de H.G. privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii, pentru asigurarea decontării şi in cazul cetătenilor aflati în izolare la domiciliu care nu pot să îşi asigure conditiile de hrană.

14. Necesitatea emiterii unei H.G. care să reglementeze posibilitatea plătii unui avans, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru achizitile din domeniu situaţiilor de urgentă.

15. Pentru identificarea contactelor unei persoane infectate cu SARS-CoV-2, INSP/DSP poate apela la Grupa de Coordonare, care solicită în acest sens, sprijinul structurilor M.A.I.