You are currently viewing Probleme în sistemul de sănătate: sistemul informatic, (tot) indisponibil!

Probleme în sistemul de sănătate: sistemul informatic, (tot) indisponibil!

  • Post category:ACTUAL

Având în vedere că începând cu data de 10.03.2020, ora 8:00, Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate este indisponibilă datorită unor probleme tehnice, vă informăm că, până la remedierea totală a platformei informatice, furnizorii aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița vor acorda servicii medicale și farmaceutice în sistem offline, conform prevederilor legale.

În situația actuală, pentru utilizarea sistemului offline, furnizorii trebuie să deconecteze conexiunea la Internet a calculatorului utilizat.

Pe perioada de nefuncționalitate a PIAS, pentru  transmiterea și validarea serviciilor acordate sunt aplicabile prevederile art. 207 – 210 din HG nr. 140/2018 și ale art. 39 – 42 din HG nr. 155/2017.

 În acest sens, pentru întreaga perioadă în care funcționarea PIAS este întreruptă, președintele CNAS va emite un ordin care va cuprinde procedura de transmitere în platforma informatică a serviciilor acordate off-line şi procedura de validare a acestora.

Prin această măsură se asigură decontarea tuturor serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale înregistrate offline care au fost acordate cu respectarea reglementărilor în vigoare. Pacienții vor beneficia de serviciile necesare, care vor fi acordate de furnizori în baza prevederilor legale prevăzute pentru astfel de situații.

Biroul de Presă al CJAS Dâmbovița