You are currently viewing TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA ANUNȚĂ NOI MĂSURI ȘI RESTRICȚII

TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA ANUNȚĂ NOI MĂSURI ȘI RESTRICȚII

 • Post category:ACTUAL

Având în vedere evoluţia situaţiei generate de răspândirea la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus, dar şi declararea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a epidemiei de coronavirus ca pandemie, în conformitate cu Hotărârea nr.192/12.03.2020 a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Tribunalul Dâmboviţa a stabilit următoarele măsuri suplimentare, valabile până la data de 04.05.2020:

Activitatea de judecată în perioada 13.03.2020-4.05.2020 va fi limitată strict la soluţionarea unor cauze cu titlu excepţional, în măsura în care dispoziţiile de amânare ar fi de natură să aducă atingere unor drepturi şi libertăţi fundamentale sau să pună în pericol grav ordinea publică sau siguranţa cetăţenilor.

Lista cauzelor care se vor judeca la Tribunalul Dâmboviţa în perioada 13.03.2020-4.05.2020 este următoarea:

 1. La nivelul Secţiei Penale:
 • cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;
 • cauze cu arestaţi (faza camerei preliminare şi faza de judecată);
 • cauze ce privesc măsurile preventive (altele decât cele judecate de judecătorul de drepturi şi libertăţi) atât în fond, dar şi în calea de atac a contestaţiei;
 • cauze referitoare la întreruperea/amânarea executării pedepsei (fond şi contestaţie) şi liberarea condiţionată (contestaţie);
 1. La nivelul Secţiei I Civile:
 • suspendare provizorie executare silită;
 • ordonanţă preşedinţială privind plasamentul în regim de urgenţă (art. 133 alin. 5 din Legea nr. 272/2004);
 • ordin de protecţie;
 • grevă;
 • internare medicală nevoluntară;
 • cauze care se judecă, conform legii, fără citarea părţilor;
 • suspendare provizorie a hotărârii judecătorești;
 1. La nivelul Secţiei a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal:
 • cereri de insolvenţă formulate de debitor;
 • cereri de concordat preventiv şi mandat ad-hoc;
 • ordonanţă preşedenţială;
 • suspendare executare act administrativ;
 • litigii achiziţii publice;
 • cauze care se judecă, conform legii, fără citarea părţilor;

Termenele de judecată deja stabilite în perioada13.03.-4.05.2020, în dosarele care au alte obiecte decât cele menţionate mai sus, vor fi preschimbate din oficiu în condiţiile legii.

Măsurile stabilite de Tribunalul Dâmboviţa în vederea prevenirii răspândirii  la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus vor putea suferi modificări în funcţie de evoluţia situaţiei generată de epidemia cu Coronavirus.