You are currently viewing Informare-Tribunalul Dâmbovița

Informare-Tribunalul Dâmbovița

  • Post category:ACTUAL

COMUNICAT  DE  PRESĂ

  1. Pe toată perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr.195/16.03.2020, activitatea de judecată a Tribunalului Dâmboviţa şi a Judecătoriilor arondate acestuia se va limita doar la soluţionarea cauzelor de urgenţă deosebită stabilite în conformitate cu dispoziţiile Capitolului V, art.41-47 din Decretul nr.195/16.03.2020, cu Hotărârea nr.257/17.03.2020 a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, şi cu Hotărârea nr.8/18.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Ploieşti.
  2. Pentru aceiaşi perioadă se suspendă activitatea directă cu publicul, cu excepţia cauzelor de urgenţă deosebită menţionate la pct. 1, care vor putea fi consultate de către părţi sau reprezentanţii acestora, în sala de judecată, cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată, doar dacă consultarea şi prezenţa părţilor este absolut necesară.
  3. Pe aceiaşi perioadă se interzice accesul în sediul instanţelor a publicului, cu excepţia persoanelor menţionate la pct.2.
  4. Măsurile luate anterior încetează în măsura în care contravin noilor reglementări.