You are currently viewing Comunicat Casa Județeană de Pensii Dâmbovița

Comunicat Casa Județeană de Pensii Dâmbovița

  • Post category:ACTUAL

Pentru a promova şi favoriza acţiunile de distanţare socială, începând cu data de 23.03.2019 şi până la ridicarea stării de urgenţă, CJP Dâmboviţa ia măsura asigurării majorităţii serviciilor prin corespondenţă: serviciul de curierat, poştă, poştă electronică sau telefon, după cum urmează:
▪︎serviciul stabiliri prestaţii:
-Depunerea dosarelor de înscriere la pensie- dosar nou pentru fiecare tip de pensie (pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie anticipată parţială/pensie de invaliditate (boală)/ pensie de urmaş).
Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale titularului sau ale unei persoane de contact.
În cazul în care nu mai pot fi accesate serviciile de poştă şi/sau curierat cererea poate fi înregistrată telefonic
sau prin e-mail. De asemenea, numărul de înregistrare al cererii va fi comunicat tot telefonic sau prin e-mail.
Prin aceeași modalitate pot fi depuse cererilede recalculare, indiferent de motiv.
Solicitanţii vor trimite cererea completată pe formularele existente pe site (sau o cerere de mana), semnată şi însoţită de documentele justificative scanate.
▪︎Cererile legate de plata prestaţiilor de asigurări sociale vor fi trimise tot pe e-mail și vor fi însoțite de documente justificative, scanate.
▪︎Cererea de acordare a ajutorului de deces semnată şi însoţită de toate documentele justificative va fi depusă tot on line, iar plata se va face prin poştă sau în cont bancar.
În ceea ce privește documentele referitoare la accidente de muncă şi boli profesionale se vor transmite prin postă.
▪︎În privința biletelor de tratament, începând cu data de 18.03.2020 a fost suspendată activitatea tuturor bazelor de tratament balnear din ţară, prin urmare se suspendă activitate de primire a cererilor de acordare a unui bilet de tratament.
Adresa de corespondenţă a Casei Judeţene de Pensii Dâmboviţa este:
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1A
Târgovişte , jud. Dâmboviţa,
cod poştal 130078
Informații și relații puteți obține la următoarele numere de telefon:
0245613845 – interior 111
0245213308
0760409493
Atenție: TOATE informaţiile, relaţiile legate de stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale se acordă doar prin telefon!