You are currently viewing Ordin MADR: Stocurile de produse agroalimentare, la secret!
20200410 083143

Ordin MADR: Stocurile de produse agroalimentare, la secret!

Angajații din Ministerul Agriculturii, obligați să țină secrete datele legate de stocurile de produse agroalimentare. Aceștia trebuie să semneze o declarație în care se angajează să divulge acest date atât pe durata raportului de muncă cât și pentru o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia, iar nerespectarea prevederilor impuse prin ordinul de ministru atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz.

Conform unui ordin semnat de ministrul agriculturii, Adrian Oros, postat pe site-ul Agenției Naționale pentru Zootehnie, din 14 aprilie angajații care se află în subordinea MADR, cu atribuții privind colectarea/centralizarea datelor furnizate de operatorii economici în legătură cu stocurile de produse agroalimentare/capacitatea de producție deținute, precum și datele de identificare ale acestor operatori, sunt obligați să completeze o Declarație pe propria răspundere prin care se obligă să nu divulge datele despre care au cunoștință decât persoanelor autorizate în acest sens.

Iată declarația care trebuie semnată de angajații MADR:

Screenshot 20200422 115149 Facebook

În documentul citat se specifică faptul că informațiile legate de stocuri nu trebuie divulgate, atât pe durata raprotului de muncă cât și pentru o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia. Nerespectarea prevederilor impuse prin ordinul de ministru atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz.

În referatul de aprobarea a ordinului citat, semnat de secretarul de stat Emil Dumitru, se arată că ”urmarea crizei provocată de noul coronavirus, în perioada declarări stării de urgență, în România au fost afectate numeroase sectoare de activitate. Închiderea granițelor și restricțiile de călătorie între statele europene au redus mobilitatea persoanelor, dar și a mărfurilor.
Pentru a asigura necesarul de hrană și apă pentru populația României, cât și pentru sectorul zootehnic, prin asigurarea unor stocuri/stocuri de rulaj din principalele alimente de bază la marii operatori economici din industria alimentară/comerț, apreciem necesar și oportun emiterea unui ordin prin care ministrul agriculturii să dispună de personalul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și din cadrul instituțiilor aflate în subordinea MADR, cu atribuții privind colectarea/centralizarea datelor furnizate de operatorii economici în legătură cu stocurile de produse agroalimentare/capacitatea de producție deținute, să fie obligat să completeze o Declarație pe propria răspundere prin care se obligă să nu divulge datele despre care are cunoștință decât persoanelor autorizate în acest sens”, se arată în referatul semnat de secretarul de stat Emil Dumitru.