Vezi oferta educațională a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto din Târgoviște!

Vezi oferta educațională a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto din Târgoviște!

Cadre didactice bine pregătite, preocupate permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale, contribuie la creşterea imaginii/prestigiului şcolii, director, Profesor gradul I, specialitatea Istorie, Nicolaescu Ileana-Catalina

 profesori grad didactic I
 profesori grad didactic II
 profesori cu gradul didactic definitiv
 profesori cu titlul științific de doctor
 profesori debutanți

Liceul Tehnologic de transporturi Auto este:

 școala în care fiecare elev are şanse egale de succes;
 primitoare faţă de vizitatori şi nou-veniţi;
 şcoala în care părinții sunt parteneri în educație;
 școala în care elevii sunt mândri de şcoala lor;
 școala în care elevii încurajează disciplina, respectul şi cooperarea;
 este locul în care sunt acceptate puncte de vedere diferite.
este parte integrantă şi membru entuziast al comunităţii din care face parte.

Școala mai oferă:

 Spații curate și îngrijite – securitate, exigență și disciplină
 Activitati remediale in cadrul Proiectului ROSE ,,Impreuna vom reusi,, la disciplinele de examen – Limba şi literatura română, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie
 ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ în Domeniul
 ,, FORMARE PROFESIONALA (VET),,
 ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ în Domeniul
 ,, EDUCAȚIE ȘCOLARĂ,,
 Activități de consiliere psihologică
 Activităţi de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă;
 Beneficii pentru educația copiilor şi a tinerilor;
 Spaţiu de repetiţii pentru grupurile culturale şi muzicale
 Abordare pozitivă şi alternativ constructiv pentru elevii care au nevoie de susţinere specială pentru a-i face să lucreze bine
 Un mediu incluziv care faciliteazã implicarea părinţilor şi a membrilor comunităţii;
 Lecţii / activităţi în care se îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne.

Cine suntem noi…
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto este singura unitate de profil din judeţul Dâmboviţa care pregătește elevii în vederea dobândirii competențelor pentru certificare profesională, calificările Mecanic auto -Nivel 3 de calificare profesionala, Tehnician Transporturi și Tehnician Electrician Electronist Auto- Nivel 4 precum s și a competenţelor pentru obţinerea permisului de conducere auto – categoria B – autoturisme – indifirent de nivel .
Pentru Nivelul 5 de calificare pregatim absolventii pentru Domeniul Constructii, Instalații si Lucrari Publice

Misiunea Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte asigură un mediu favorabil învăţării, un învăţământ profesional şi tehnic de calitate, atractiv, şanse egale de dezvoltare profesională, responsabilitate, toleranţă, dialog, mobilitate în sfera valorilor europene.

Viziunea
Şcoală perfect adaptată la cerinţele unei societăţi aflată în permanentă schimbare.

Tehnician transporturi
Domeniul Mecanica

Absolvenţii nivelului 4, liceului tehnologic, profil tehnic, calificarea Tehnician transporturi, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport, să întocmească grafice şi programe de transport, să coordoneze şi să monitorizeze transporturile aparţinând diferitelor moduri de transport. De asemenea, optimizează costurile de transport, asigură controlul tehnic al mijloacelor de transport şi asigură respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale privind transporturile.
Obțin Permis de Conducere Permis de conducere Categoria B

Mecanic auto
Domeniul Mecanică
– învatamânt profesional cu durata de 3 ani –
NIVEL 3 de calificare

Calificarea asigură dobândirea deprinderilor și abilităților care permit:
– evaluarea funcţională, calitativă şi cantitativă a stării părţilor mecanice ale automobilelor;
– executarea operaţiilor de reglare, ajustare, instalare, întreţinere şi reparare la sistemele, mecanismele şi instalaţiile automobilelor
– conducerea şi exploatarea autovehiculelor pentru depanare la locurile solicitate de clienţi,
– PERMIS de conducere B, abilități categoria C

PERFORMANŢE ŞCOLARE:
premii la olimpiadele pe discipline, premii şi menţiuni la concursurile judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale.

Școala a depus toate eforturile pentru a dezvolta legături puternice cu instituţii comunitare, astfel încât
educaţia elevului să dobândească noi noi valenţe, în contextul asigurarii calităţii în educație.
Colaboratorii noștri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa
Primăria Municipiului Târgovişte
Biblioteca Judeţeană “I. H. Rădulescu”
Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească
Inspectoratul de Poliție Județean
Agenţi economici:
 S.C. Raiman Capucino SRL
 Meco Prod Seat SRL
 Mavexim SRL
 Beda Impex SRL
 Claunic Auto
 AITT Tîrgoviște

Relaţii de colaborare prin implicare în programe, proiecte sau parteneriate (unele chiar cu tradiţie) la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional:
https://edu.moodle.ro/
Asociația Cultural – Științifică „Vasile Pogor” Iași
Fundația Andrei
Fundația Provita