You are currently viewing Claudia Gilia: Astăzi, se împlinesc 31 de ani de la adoptarea Constituției României

Claudia Gilia: Astăzi, se împlinesc 31 de ani de la adoptarea Constituției României

În 8 decembrie, marcăm ziua în care Constituția României, legea fundamentală în care sunt consemnate principiile de bază ale organizării statului şi drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor, a fost aprobată prin Referendum naţional. România are o „tradiţie” a deselor modificări ale Constituţiei. În peste 150 de ani, statul român a avut şapte constituţii şi 16 revizuiri ale acestora, fiecare nouă lege fundamentală reflectând schimbările din societate şi fiind inspirată din constituţiile altor state.

Actuala Constituţie a României a fost adoptată de Adunarea Constituantă la 21 noiembrie 1991 şi aprobată prin Referendumul naţional în 8 decembrie 1991, cu o majoritate semnificativă: din numărul de 10.948.468 de cetăţeni care au participat la vot, 77,3% au răspuns afirmativ, 20,49% negativ, iar voturile nule au reprezentat 2,3%. Această lege fundamentală a fost revizuită în 2003. Așadar, astăzi, se împlinesc 31 de ani de la adoptarea Constituției, după cum subliniază reprezentantul Guvernului, în județul Dâmbovița, Claudia Gilia.

Constituția noastră a fost elaborată în 1991, după evenimentele din 1989 și a redat spiritul unei epoci pline de frământări constituționale. Așezarea constituțională a noilor instituții ale statului, statuarea unui anumit tip de regim politic, inserarea valorilor democratice, precum și a setului de drepturi și libertăți fundamentale s-a realizat în spiritul democratic occidental, dar a redat și voința suverană a poporului român.

Ea reprezintă scriitura raporturilor între popor și el însuși, imaginea pe care și-o proiectează pentru el însuși despre propria sa concepție despre societatea politică și despre libertatea sa și, finalmente, emblema accederii sale la libertatea majoră: ”aceea de a decide împreună asupra unității de destin”, cum afirma Vlad Constantinescu.

Este datoria fiecăruia dintre noi să promovăm mai mult spiritul și cultura constituționalismului în viața politică și socială prin formarea unei conștiințe juridice solide pentru respectarea și apărarea valorilor înscrise în Legea noastră fundamentală”, subliniază prefectul județului Dâmbovița.

AUTOR: F.S.