You are currently viewing ISJ Dâmbovița – anunț ședință de repartizare pe posturi/catedre pentru anul școlar 2022-2023

ISJ Dâmbovița – anunț ședință de repartizare pe posturi/catedre pentru anul școlar 2022-2023

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița anunță pentru mâine, organizarea unei ședințe de repartizare pe posturi/catedre pentru anul școlar 2022-2023.

Comisia de mobilitate constituită la nivelul ISJ, organizează ședință de repartizare în afara perioadei prevăzute în calendarul de mobilitate, pentru candidații rămași nerepartizați sau cu norma incompletă pentru anul școlar 2022-2023, pe posturi / catedre eliberate pe parcursul anului școlar din situații diverse.

Repartizarea se va realiza în conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru aprobată prin OMEC 5578/2021.

Ședința de repartizare va avea loc, începând cu ora 13.00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia. Lista posturilor se actualizează, în cazul în care mai apar situații noi.

AUTOR: F.S.