You are currently viewing Administrația locală din Fieni face apel la locuitori să respecte legislația privind protecția mediului, în caz contrar riscând amenzi de mii de lei

Administrația locală din Fieni face apel la locuitori să respecte legislația privind protecția mediului, în caz contrar riscând amenzi de mii de lei

Primăria Fieni le reamintește localnicilor că, potrivit normelor de mediu în vigoare, proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu/persoanele fizice/persoanele juridice au obligația: de a preveni deteriorarea calității mediului geologic, de a nu arde miriştile, tufarişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorității competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, de a nu degrada mediul prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel și de a nu deversa în apele de suprafață sau subterane ape uzate, fecaloid menajere (pentru persoane fizice). Administrația locală atrage atenția că încalcarea prevederilor legale în domeniu constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON) pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) pentru persoane juridice.

Totodată, autoritățile reamintesc că proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu/persoanele fizice/persoanele juridice au obligația: de a nu produce poluarea apelor de suprafață prin spălarea de obiecte, produse, ambalaje, materiale, de a nu deversa în apele de suprafaţă sau subterane ape uzate, fecaloid menajere (pentru persoane juridice), de a nu arunca şi de a nu depozita pe maluri, în albiile râurilor, apele de suprafaţa şi în zonele umede deşeuri de orice fel. Încalcarea prevederilor legale constituie contravenţie şi se sancționează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) pentru persoane fizice și de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON) pentru persoane juridice.

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze: fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră; fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. Persoanele fizice au obligația să depună deșeurile provenite din gospodărie, pe tipuri, în sistemul de colectare separată a deşeurilor municipale gestionate de operatorii economici…, neîndeplinirea constituie contravenţie şi se sancționează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON). Abandonarea deşeurilor, eliminarea deşeurilor în afara spatiilor autorizate în acest scop și incendierea deşeurilor de orice fel, constituie contravenţii şi se sanționează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) pentru persoane fizice şi de la 50.000 lei (RON) la 70.000 lei (RON) pentru persoane juridice.

Instituțiilor economice, agentilor economici şi celorlalte persoane juridice precum şi persoanelor fizice le revin următoarele obligații: de a respecta măsurile stabilite de Consiliul Local Fieni pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localități; de a depozita reziduurile menajere şi gunoaiele numai în locuri special amenajate de autoritățile administrației publice locale, întreținerea și curățenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau in chirie, anexelor gospodărești, a curților și împrejurimilor acestora; curățarea mijloacelor de transport la intrarea pe drumurile publice, etc..

Neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în anexele gospodăreşti, în curţi şi în grădini, precum şi pe alte terenuri pe care le dețineți, împiedicând prin aceasta convietuirea în bune condiţii civilizate a colocatarilor şi vecinilor, respectiv arderea de resturi vegetale şi menajere sau de altă natură în curţi. pe străzi, pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului cât şi pe terenuri proprietate privată, constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de la 200 lei (RON) la 400 lei (RON).
Auncarea sau depozitarea pe domeniul public precum şi în alte locuri publice a reziduurilor menajere şi vegetale, a molozului şi a altor reziduuri, a bunurilor materiale de orice fel…constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei (RON) la 2000 lei (RON).
Nepăstrarea curăţeniei de către agenții economici, instituții, la locurile de depozitare a reziduurilor menajere constituie contravenţie şi se sanctionează cu amendă de la 400 lei (RON) la 600 lei (RON).
Drept urmare, vă rugăm să luați măsurile necesare și să dați dovadă de spirit civic, în caz contrar vom fi nevoiţi să aplicăm sancțiunile ce se impun conform legislației în vigoare, transmite Primăria Fieni.

AUTOR: F.S.