You are currently viewing Aproape 1600  persoane şi-au găsit un loc de muncă în primele 4 luni ale anului 2023, cu sprijinul AJOFM Dâmbovița

Aproape 1600 persoane şi-au găsit un loc de muncă în primele 4 luni ale anului 2023, cu sprijinul AJOFM Dâmbovița

COMUNICAT DE PRESĂ

În primele 4 luni ale anului 2023, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Dâmbovița au fost încadrate în muncă 1592 persoane, dintre care 763 femei.

Din totalul persoanelor ocupate, 927 au peste 45 de ani, 184 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 49 au între 30 și 35 de ani, 118 au între 25 și 30 de ani iar 314 sunt tineri sub 25 de ani ( 299 tineri NEET, sub 30 ani).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 417 provin din mediul urban, iar 1175 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii medii (573). Cele cu studii profesionale sunt în număr de 342. Numărul celor cu studii universitare este de 109, iar cei cu studii elementare sunt în număr de 568.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Dâmbovița, 556 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele 4 luni ale anului 2023, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea îndemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 4983 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, puteți accesa www.anofm.ro

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

.