You are currently viewing PNL Dâmbovița continuă să militeze pentru voucherele sportive acordate tinerilor târgovișteni

PNL Dâmbovița continuă să militeze pentru voucherele sportive acordate tinerilor târgovișteni

PNL Dâmbovița continuă să militeze pentru voucherele sportive de 200 de lei acordate tinerilor târgovișteni, în cadrul programului „Investind în copii, investim în viitor”. Consilierul municipal, Dan Alexandru Tică, inițiatorul acestui demers spune că a primit reacții încurajatoare după ce și-a exprimat această idee, astfel că a decis să o supună votului colegilor săi din Consiliul Local Târgoviște.

Ținând cont că:
– în orașul nostru sunt foarte multe familii care cu greu susțin activitatea sportivă a copiilor lor, desi multi dintre ei sunt talentati si se pierd din cauza dificultatilor financiare;
– potenţialul economic nu este foarte ridicat la nivelul orașului nostru;
– societăţile comerciale nu se implică suficient în susținerea unor ramuri sportive de tradiţie şi cu rezultate bune şi foarte bune de-a lungul timpului, au făcut ca sportul de performanţă să intre în declin, iar sportul de masă aproape să dispară din peisaj (…) consider că se impune implementarea acestui proiect la nivelul municipiului Târgoviște, care vizează sprijinirea activităţii sportive a elevilor din învăţământul preuniversitar, în baza unui regulament cuprinzând modul de acordare a acestui sprijin financiar, prin intermediul voucherelor pentru sport, sub formă de tichete valorice, în cuantum de 200 de lei pe lună, cu destinaţie specială, pentru a asigura costul abonamentului (cotizaţiei) necesar practicării unei discipline sportive.
Voucherele pentru sport vor fi acordate în ordinea depunerii cererilor de înscriere în proiect, în limita fondurilor ce pot fi alocate cu această destinaţie, beneficiarii proiectului fiind elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Târgoviște.
a) structurile sportive implicate in acest proiect:
-trebuie să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională pentru fiecare ramură de sport;
-să asigure desfăşurarea activităţii sportive în cadrul structurii sportive numai de către participanţi la activitatea sportivă care deţin aceast ăcalificare;
-să asigure desfăşurarea activităţii sportive în baze sportive aflate pe raza municipiul Târgoviște.
b) conducerea fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar din Municipiul Târgoviște va desemna o persoană, care va ţine evidenţa voucherelor pentru sport distribuite părinţilor.
– pentru actualizarea lunară a listelor, beneficiarii înscrişi în program vor prezenta la sediul unităţii de învăţământ o adeverinţă, asumată de către structura sportivă, prin care se face dovada că acesta a participat la toate activităţile sportive organizate în perioada de valabilitate a voucherului pentru sport. În cazul în care prezenta la activităţile sportive este sub 50%, beneficiarul devine neeligibil, pentru perioada următoare derulării programului (excepţie fac absenţele motivate).
Încazul nefolosirii voucherului pentru sport în perioada de valabilitate, acesta nu va mai putea fi utilizat, iar beneficiarul nu va mai primi alt tichet valoric în anul şcolar respectiv, cu excepţia motivelor bine întemeiate ce au condus la imposibilitatea de a îl folosi, caz în care beneficiarul poate primi alte vouchere.
În concluzie, susțin cu toată convingerea proiectul „INVESTIND ÎN COPII, INVESTIM ÎN VIITOR, care propune să ofere un sprijin concret, eficient, care să încurajeze practicarea sportului în mod organizat, continuu, cu speranţa că visele unor copii se vor putea împlini şi vor putea ulterior evolua spre marea performanţă”, a precizat inițiatorul proiectului, în cadrul conferinței de presă a PNL Dâmbovița de astăzi.

AUTOR: F.S.