You are currently viewing PRIMĂRIA BEZDEAD: Solicitare acord de mediu pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Bezdead, judetul Dâmbovița”

PRIMĂRIA BEZDEAD: Solicitare acord de mediu pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Bezdead, judetul Dâmbovița”

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Bezdead anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local in comuna Bezdead, judetul Dambovita”, propus a fi amplasat in comuna Bezdead, satele Bezdead, Costisata, Tunari, judetul Dambovita.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Dambovita la adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.

Observatiile publicului se primesc in scris la sediul A.P.M. Dambovita cu sediul in mun. Targoviste, Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita sau electronic la adresa de e-mail APM Dambovita: office@apmdb.anpm.ro.”

Primăria Comunei Bezdead