You are currently viewing Nuclearelectrica semnează o scrisoare de intenție cu Fondul de Investiții Inițiativa celor Trei Mări pentru a explora o potențială colaborare în sectorul producției de energie regenerabilă din România

Nuclearelectrica semnează o scrisoare de intenție cu Fondul de Investiții Inițiativa celor Trei Mări pentru a explora o potențială colaborare în sectorul producției de energie regenerabilă din România

COMUNICAT DE PRESĂ

Nuclearelectrica anunta ca a semnat o Scrisoare de Intentie cu Fondul de Investiții Inițiativa celor Trei Mări pentru a explora posibilitatea unei colaborări în sectorul producției de energie regenerabilă în România, în vederea atingerii unor obiective strategice comune.

Nuclearelectrica, care generează în prezent 33% din energia curată a României și are proiecte strategice de investiții care îi vor crește contribuția la generarea de energie curată la aproximativ 66% la nivelul anului 2030, caută oportunități de a dezvolta în continuare proiecte complementare, care să asigure o creștere și mai mare a contribuției sale la producția de energie curată în România.

Fondul de investiții al Inițiativei celor Trei Mări (3SIIIF sau Fondul) este interesat să identifice în continuare și să se asocieze în oportunități care sa sprijinire tranziția energetica și securitatea energetica în Regiunea Celor 3 Mari.

Până în prezent, Fondul a realizat două investiții în energie regenerabilă (Enery Development GmbH și R.POWER SA) cu portofolii semnificative de dezvoltare în regiune, inclusiv în România. Fondul nu este autorizat să facă investiții în sectorul nuclear și orice parteneriat cu Nuclearelectrica ar fi într-o entitate separată, axată pe active de energie regenerabilă.

România și-a stabilit obiective foarte ambițioase de decarbonizare: reducerea emisiilor de GES cu 55% până în 2030; reducerea dependenței de importuri de la 20,85% la 17,8% până în 2030; eliminarea a până la 4,59 GWe de energie pe cărbune până în 2032 și înlocuirea acesteia cu surse de energie curată.

„Nuclearelectrica, prin operarea unităților de inalta performanta, 1 și 2 ale centralei nucleare de la Cernavoda, reprezintă un pilon strategic pentru securitatea energetică a României. Prin parteneriatul cu Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări in vederea producției de energie regenerabilă în România, dorim să ne extindem și mai mult contribuția la securitatea energetică, independența energetică și protecția consumatorilor din România.” Cosmin Ghiță, Director General Nuclearelectrica

Despre Nuclearelectrica

Compania Națională „Nuclearelectrica” SA este compania națională românească producătoare de energie electrică, termică și combustibil nuclear care funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deținând 82,49% din acțiuni, iar ceilalți acționari 17,50%, după listarea companiei la bursă în 2013.

Sucursala CNE Cernavoda operează două unități nucleare CANDU, care sunt două dintre cele mai performante unități dintre cele peste 400 de centrale nucleare din lume, o fabrică de combustibil nuclear și se află în curs de realizare a unui ciclu integrat de combustibil prin achiziția unei linii de procesare a concentratului de uraniu, în vederea susținerii proiectelor de investiții pe termen lung ale companiei.

În 2031, România va avea o capacitate instalată de energie nucleară de 3262 MW, rezultată din operarea Unităților 1 și 2, operarea Unităților 3 și 4 de la Cernavoda și operarea reactoarelor modulare de mici dimensiuni, care va reprezenta aproximativ 33% din cota de piață și aproximativ 66% din totalul energiei curate produse în România.

Nuclearelectrica are un rol major la nivel național, contribuind cu peste 18% din energia nucleară la producția totală de energie și cu 33% la producția totală de energie fără CO2 din România.

Proiectele de investiții ale Nuclearelectrica sunt investiții verzi și vizează nu doar atingerea eficienței energetice, ci mai ales securitatea energetică, independența energetică și protecția consumatorilor. Capacitățile de producere a energiei nucleare nu au emisii de CO2, sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7, au o dependență extrem de redusă de factorul climatic și sunt sigure. Exploatarea unităților 1 și 2 a evitat eliberarea a 205 milioane de tone de CO2 de la punerea în funcțiune.

În acest context, SN Nuclearelectrica SA are un rol major în susținerea realizării obiectivelor României, contribuind totodată la securitatea energetică regională prin creșterea capacității de producție de energie nucleară a României până în 2030, prin proiecte strategice de investiții estimate la peste 12 miliarde de euro: retehnologizarea Unității 1, punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4, dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare mici, în cooperare cu compania americană NuScale Power. Proiectele de investiții ale Nuclearelectrica vor contribui, cu energie curată, la securitatea energetică a României, la dezvoltarea socio-economică, la dezvoltarea industriei nucleare și la formarea unei noi generații de ingineri, precum și a țărilor vecine, inclusiv a Republicii Moldova, pentru atingerea securității energetice și îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare.

Nuclearelectrica

Despre Fondul de investiții al Inițiativei celor Trei Mări (3SIIF)

3SIIF este un fond comercial dedicat investițiilor în infrastructura esențială din regiunea celor Trei Mări – țările situate între Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră, și anume Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

Obiectivul principal al fondului este de a investi în infrastructura de transport, energetică și digitală care accelerează dezvoltarea economică și îmbunătățește conectivitatea și cooperarea în întreaga regiune, compensând totodată diferențele de dezvoltare ale regiunilor individuale din Uniunea Europeană.

Inițiativa celor Trei Mări a fost înființată de președinții Poloniei și Croației, în cooperare cu președinții celorlalte 10 țări din regiune. Actul constitutiv al 3SIIF a fost semnat de președinții băncilor de dezvoltare din Polonia (Bank Gospodarstwa Krajowego) și România (Exim Bank). Printre investitorii inițiali ai fondului se numără băncile de dezvoltare și capitalul guvernamental din regiune.

Fondul de investiții al Inițiativei celor Trei Mări (3siif.eu)

Grupul Amber Infrastructure

Amber este consilierul de investiții exclusiv al 3SIIF. Amber este un manager internațional specializat în investiții, axat pe inițierea de investiții, gestionarea activelor și gestionarea fondurilor. Cu fonduri în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro, Amber investește în opt fonduri și în mai multe conturi administrate.

Activitatea de bază a Amber se concentrează pe procurarea, dezvoltarea, consilierea, investirea și gestionarea activelor de infrastructură în sectoarele infrastructurii publice, de transport, energetice, digitale și demografice care sprijină viața oamenilor, a locuințelor și a întreprinderilor la nivel internațional. Amber are sediul central în Londra, birouri în Europa, America de Nord și Austrasia și are peste 180 de angajați în domeniul infrastructurii.

Amber are un număr semnificativ de profesioniști cu un istoric de lucru alături de o varietate de companii, echipe de conducere și coinvestitori din sectorul energetic pentru a executa cu succes planurile de afaceri și a obține valoare pentru acționari, inclusiv în regiunea celor Trei Mări. Amber are acreditări solide în sectorul energetic, cu investiții în mai multe proiecte și companii.

Amber (amberinfrastructure.com)