You are currently viewing Exercițiu în domeniul detecţiei materialelor nucleare şi radioactive desfășurat în Portul Constanța Sud

Exercițiu în domeniul detecţiei materialelor nucleare şi radioactive desfășurat în Portul Constanța Sud

În contextul derulării Programului privind Detecția și Descurajarea Contrabandei Nucleare (Nuclear Smuggling Detection and Deterrence – NSDD), care este destinat detecției la frontieră a materialelor nucleare și radioactive în vederea prevenirii traficului ilicit cu aceste produse, Poliția de Frontieră Română a participat, în perioada 11-13 septembrie 2023, la un exercițiu propus de Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii – Administrația Națională pentru Securitate Nucleară în vederea verificării capacităților operaționale ale instituțiilor implicate, din România.

Exercițiul a fost organizat de către Ambasada Statelor Unite ale Americii la București și au participat ofiţeri specialişti în combaterea infracţionalităţii transfrontaliere din cadrul Poliției de Frontieră Române, lucrători din cadrul Poliției Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Serviciului Român de Informații, Autorității Vamale Române, Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN) .

Scopul acestui exercițiu interactiv a urmărit verificarea capacităților operaționale ale instituțiilor partenere din România, oferind astfel oportunitatea de a evalua şi de a îmbunătăți procedurile operative existente în domeniul detectării şi răspunsului la incidentele cu materiale nucleare şi radiologice cu regim special.

Acest exercițiu s-a desfășurat în Portul Constanța, face parte dintr-o serie de etape ale Programului NSDD din România, și a constat în evaluarea capacității agențiilor participante de a-și coordona toate operațiunile legate de misiunea de detecție a radiațiilor, inclusiv supravegherea, identificarea operațiunilor din punctele de control, anchetarea și interdicția contrabandei cu materiale radiologice.

Polițiștii de frontieră precum și lucrătorii tuturor autorităților angrenate în exercițiu au desfășurat în bune condiții acțiunile avute în competență, observatorii concluzionând că a existat o foarte bună colaborare și comunicare a autorităților române. Echipele au lucrat împreună pentru a-și îndeplini obiectivele într-un mod sigur și eficient. Observatorii au remarcat, de asemenea, utilizarea corectă a echipamentelor specializate de detectare radiologică și nucleară în timpul exercițiului, ceea ce crește gradul de pregătire a respondenților pentru misiunile de acest gen.

Editor: I.F.A.