You are currently viewing Guvernul a adoptat reguli noi pentru deținuți

Guvernul a adoptat reguli noi pentru deținuți

Noi reguli moderne, adaptate vremurilor pentru cei 24.000 deținuți au fost aprobate în ședința de Guvern, de joi.

Consumul de droguri este un fenomen care ne preocupă. A ajuns și în penitenciare. Suntem preocupati de diminuarea acestui fenomem în instituțiile subordonate Ministerului Justiției. O modificare esențială este oferirea unei pârghii pentru administrația locului de deținere pentru controlul și prevenirea introducerii ilicite de substanțe interzise în penitenciar prin folosirea dreptului la corespondență. Astfel, deținutul va putea citi corespondența în prezența personalului desemnat, în condiții de confidențialitate. Se reglementează, de asemenea, posibilitatea testării persoanelor private de libertate cu dispozitive specifice noninvazive (aparatul drug-test) în vederea descurajării fenomenului de consum și introducerea de substanțe interzise psihoactive. Acum, se poate testa doar consumul de alcool prin etilotest, iar refuzul de a se supune recoltării probelor biologice devine abatere disciplinară foarte gravă. Consecința, persoanele private nu mai pot opta pentru un regim mai blând când există suspiciunea că ar fi consumat alcool. La fel, va fi și în cazul drogurilor„, a transmis ministrul Justiţiei.

Alte modificări vizate de proiectul de Hotărâre de Guvern:

– În vederea asigurării siguranței persoanelor private de libertate internate în penitenciare-spital și de prevenire a unor posibile acte de agresiune fizică și psihică, a fost stabilit criteriul vârstei, respectiv majori sau minori la momentul realizării cazării acestora.

– Crește numărul deținuților care pot beneficia de dreptul la comunicare online, în vederea menținerii unei legături constante și a creșterii șanselor de îmbunătățire a relațiilor cu mediul de suport. Criteriul minim: 3 luni fără sancțiuni disciplinare.

– Se instituie un nou mecanism prin care deținuții pot efectua cumpărături în sistem de comandă on-line sau la distanță. Acum sunt punctele comerciale care funcționează în incinta penitenciarului. Limita rămâne 3 / 4 din valoarea salariului minim brut pe economie.

– Digitalizarea procesului de depunere a cererilor de către deținuți, în prezent aceștia putând depune doar cereri scrise.

– Optimizarea asistenței medicale acordate persoanelor nou intrate în sistemul penitenciar prin introducerea unor noi prevederi referitoare la necesitatea asigurării medicației, cât și a evaluării medicale, în anumite situații, la nivelul rețelei sanitare publice.

– Acordarea beneficiului comunicărilor on-line și a vizitelor fără dispozitiv de separare unui număr cât mai mare de deținuți, precum și majorarea duratei unei convorbiri telefonice de la 10-30 de minute (cum se prevede în prezent) la 30-60 de minute, în vederea menținerii unei legături constante și a creșterii șanselor de îmbunătățire a relațiilor cu mediul de suport. Se instituie totodată măsuri speciale pentru sporirea legăturii între persoana aflată în detenție și copilul/copiii minor/minori ai acestuia prin amenajarea unor spații speciale, prietenoase în cadrul sectorului de acordare a dreptului la vizită.

– Reglementarea posibilității ca deținuții să poată primi sumele de bani în lei și prin virament bancar efectuat în contul unității penitenciare în care se păstrează sumele de bani aparținând deținuților, deschis la Trezoreria Statului.

– Sistemul penitenciar românesc va putea răspunde pozitiv și cererilor de schimbare a confesiunii sau apartenenței religioase și de alocare a hranei corespunzătoare luând în considerare doar declarația pe proprie răspundere a deținutului Sunt avute în vedere și măsuri care să sprijine reintegrarea în societate a persoanei private de libertate. Documentele școlare eliberate în perioada executării pedepsei privative de libertate nu mai au mențiuni cu privire la absolvirea cursurilor de școlarizare în perioada executării pedepsei privative de libertate. Totodată, în anumite condiții, unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, pot suporta costurile necesare organizării unor cursuri de formare profesională.

Hotărârea de Guvern privind modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, este răspunsul Administrației Naționale a Penitenciarelor la recomandările Avocatului Poporului, ale Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante, precum și la soluțiile cu privire la asigurarea asistenței medicale a persoanelor private de libertate.

Editor: I.F.A.