You are currently viewing Post de ofițer psiholog scos la concurs la Penitenciarul Mărgineni

Post de ofițer psiholog scos la concurs la Penitenciarul Mărgineni

Vrei o cariera in sistemul penitenciar? Penitenciarul Mărgineni scoate la concurs din sursa externa un post de ofițer psiholog. Termenul limita de depunere a dosarelor de concurs este 16.01.2024, inclusiv, ora 15.00, iar detalii puteți găsi aici.

Condiţiile specifice de ocupare a postului
I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate potrivit legii, în specializarea „Psihologie” sau asimilate;
II. atestat de liberă practică obţinut în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale minimum psiholog practicant sau psihologie clinică sau consiliere psihologică sau psihoterapie – treapta de specializare minimum psiholog practicant – pentru candidaţii cu studii de psihologie sau asimilate;
III. declaraţie pe proprie răspundere că psihologul nu se află sub efectul suspendării, interdicţiei ori incompatibilităţii, ca urmare a neachitării cotizaţiei, a aplicării unei sancţiuni a Colegiului Psihologilor din Romania ori a hotărârii unei instanţe de judecată, în exercitarea profesiei de psiholog;
IV. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);
V. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi.

Probele de concurs
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.

Dosarele complete se depun la sediul unităţii care are postul scos la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 16.01.2024, inclusiv, ora 15.00.
În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08.00– 15.00.
În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor complete, structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs verifică dosarele candidaţilor înscrişi din punctul de vedere al existenţei documentaţiei complete şi al îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical, iar rezultatul verificării se afişează pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Verificarea îndeplinirii condiţiilor se realizează prin raportare la data-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs.
Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs vor susține testarea psihologică, conform programărilor stabilite de către Serviciul Psihologia Personalului din cadrul Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor. Comunicarea programărilor şi a rezultatelor la testarea psihologică se face prin afişare pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

În vederea încadrării ca polițist de penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs, din sursă externă, un număr total de 18 posturi vacante de execuție (ofițer) din cadrul sectorului reintegrare socială, din unităţile penitenciare.

AUTOR: F.S.