You are currently viewing Penitenciarul Găești: Anunț –  Achiziție servicii de bucătar! 

Penitenciarul Găești: Anunț –  Achiziție servicii de bucătar! 

Ești de profesie bucătar și îți dorești să lucrezi într-un penitenciar?! Dacă răspunsul este da, acum e momentul să depui oferta!

Penitenciarul Găești, cu sediul în orașul Găești, strada Dumbravei nr. 2, județul Dâmbovița, intenționează să încheie un contract de prestări servicii cu un bucătar, până la data de 31.12.2024, cu posibilitate de prelungire prin act adițional.

Termen depunere ofertă: 30 ianuarie 2024, ora 12:00.

Oferta de preț, reprezentând tariful pe oră al prestației, precum și documentele solicitate prin caietul de sarcini pot fi depuse atât personal, la sediul instituției, cât și în format electronic, la adresele de e-mail:

pgaesti@anp.gov.ro / achizițiipgaesti@anp.gov.ro.

Ofertele transmise după acest termen nu vor fi luate în considerare.

De reținut: Criteriul de atribuire este “prețul cel mai scăzut/oră”.

Caietul de sarcini, respectiv condițiile de participare le regăsiți accesând următorul link:

https://anp.gov.ro/penitenciarul-gaesti/anunt-prestari-servicii-bucatar/?fbclid=IwAR21MkQMfYgrH8R8oI3rA85pTg6D07yev9bQIJsDGOnujXlkItw17YJMbEQ