You are currently viewing Vezi cele mai recente date statistice privind turismul în județul Dâmbovița!

Vezi cele mai recente date statistice privind turismul în județul Dâmbovița!

COMUNICAT DE PRESĂ

În luna noiembrie 2023, faţă de luna noiembrie 2022, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică au scăzut cu 19,5%, în timp ce sosirile turiştilor străini din judeţul Dâmboviţa au scăzut cu 2,4% .

În luna noiembrie 2023, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au scăzut cu 19,1% , iar innoptările  cu 7,4%.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în luna noiembrie 2023 au însumat 8112, în scădere cu 19,1% faţă de luna noiembrie 2022.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au reprezentat 97,0%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 3,0%.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (79,8% din total turişti străini), iar din aceştia 51,3% au fost din ţările Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică, în luna noiembrie 2023 au însumat 21505, în scădere cu 7,4% faţă de cele din  luna noiembrie 2022.

Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică au reprezentat 96,7%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 3,3 %. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (86,0% din total străini), iar din aceştia 42,3% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna noiembrie 2023 a fost de 25,5% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 0,3 puncte procentuale faţă de luna noiembrie 2022.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în perioada 1.01-30.11.2023 au însumat 111090  în creştere cu 2,9% faţă de cele din perioada 1.01-30.11.2022.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au reprezentat 96,1%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 3,9%.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (85,5% din total turişti străini), iar din aceştia 59,3% au fost din ţările Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică, în perioada 1.01-30.11.2023 au însumat 273680, în creştere cu 14,2% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2022.

Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică au reprezentat 95,8%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 4,2%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (87,8% din total străini), iar din aceştia 55,2% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada 1.01-30.11.2023 a fost de 28,2 % pe total structuri de cazare turistică, cu 0,3 puncte procentuale mai  puțin față de perioada corespunzătoare din anul 2022.

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică  Dâmboviţa