You are currently viewing De anul viitor, profesorii care se titularizează în zone defavorizate vor beneficia de o primă de instalare egală cu 5 salarii minime pe țară

De anul viitor, profesorii care se titularizează în zone defavorizate vor beneficia de o primă de instalare egală cu 5 salarii minime pe țară

Din anul școlar 2025-2026, profesorii care se titularizează în zone defavorizate sau izolate beneficiază de o primă de instalare neimpozabilă egală cu 5 salarii minime brute pe țară, potrivit Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Obligația acestor profesori este să rămână titulari în școala respectivă pentru o perioadă de 5 ani.

Articolul 190 – „(6) Personalul didactic repartizat cu statut de cadru didactic titular în unități de învățământ aflate în zone defavorizate sau izolate, stabilite, cu consultarea partenerilor de dialog social, prin ordin al ministrului educației, beneficiază de o primă de instalare neimpozabilă egală cu 5 salarii minime brute pe țară cu obligația ca, pentru o perioadă de 5 ani școlari, să rămână titular în unitatea de învățământ respectivă. Prima se asigură din bugetul Ministerului Educației și se acordă o singură dată, indiferent de numărul de repartizări/transferuri/pretransferuri”, prevede Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Editor: I.F.A.