You are currently viewing O nouă serie de bilete de tratament, pentru Casa de Pensii Dâmbovița

O nouă serie de bilete de tratament, pentru Casa de Pensii Dâmbovița

Casei Județene de Pensii Dâmbovița i-a fost alocată cea de-a patra serie de bilete de tratament, din acest an. Pensionarilor dâmbovițeni li s-au repartizat 63 de bilete de tratament balnear în 5 stațiuni din țară, Sărata Monteoru, Pucioasa, Covasna, Olănești, Amara.

Repartizarea biletelor ce au date de plecare în perioada 07 aprilie – 11 aprilie 2024 poate fi consultată atât la sediul CJP, cât și pe site-ul instituției. Eliberarea biletelor se va face în perioada 25 – 29 martie 2024, conform planificării, anunțată telefonic fiecărui beneficiar.

Contribuția individuală a unui bilet de tratament este de 50% din cuantumul brut al pensiei, inclusiv din pensia brută acordată, dacă beneficiază de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensie. În cazul pensionarilor care au și calitatea de asigurat, contribuția individuală este de 50% din cuantumul brut total al drepturilor de pensie și câștigul brut de natură salarială care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se face repartiția.

Biletul de tratament se eliberează personal titularului, pe baza actului de identitate. Acesta va avea asupra lui: talonul de pensie aferent lunii martie/2023 și recomandarea medicală.

AUTOR: F.S.