You are currently viewing 2,79 % –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna februarie 2024

2,79 % –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna februarie 2024

COMUNICAT DE PRESĂ

La sfârșitul lunii februarie 2024, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 4752 șomeri (din care 2462 femei), rata șomajului fiind de 2,79 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,73 %, în această lună acest indicator a crescut cu 0,06 pp.

Din totalul de 4752 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 1101 erau beneficiari de îndemnizaţie de şomaj, iar 3651 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 741 șomeri provin din mediul urban și 4011 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăPersoane înregistrate la finele lunii
Total4752
< 25 ani640
între 25-29 ani363
între 30-39 ani759
între 40-49 ani1079
între 50-55 ani924
peste 55 ani ani987

 

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (34,5 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 32,0 % din totalul şomerilor înregistraţi. 18,2 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 12,0 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporţie de 3,3 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1106 persoane foarte greu ocupabile, 1939 greu ocupabile, 1563 mediu ocupabile, iar 144 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița,  la adresa www.anofm.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița