You are currently viewing AFM a alocat județului Dâmbovița 25 000 000 lei prin „Programul microbuze electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat”

AFM a alocat județului Dâmbovița 25 000 000 lei prin „Programul microbuze electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat”

Adminsitrația Fondului pentru Mediu a publicat, astăzi, lista cu cele 25 de dosare, aprobate în Programul Microbuze electrice pentru transportul elevilor. Proiectele finanțate în cadrul “Programului microbuze electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat” au o valoare totală de 454.644.073 lei.

Județul Dâmbovița a primit prin Consiliul Județean 25 000 000 lei, întreaga sumă propusă spre finanțare.

Solicitanţii de finanţare pot formula contestaţie împotriva deciziilor Comitetului director şi ale hotărârilor Comitetului de avizare în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor.
Contestațiile se vor transmite pe adresa de e-mail contestatiimicrobuze@afm.ro, în interiorul termenului menționat mai sus.
Contestaţia va fi semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 a reprezentantului legal ori a împuternicitului solicitantului şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
-atributele de identificare ale contestatarului;
-numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului solicitantului, precum şi împuternicirea administrativă sau avocaţială, după caz;
-numărul/codul unic de înregistrare al cererii de finanţare, după caz;
-obiectul contestaţiei;
-motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

AUTOR: F.S.