You are currently viewing CJD a găzduit seminarul de diseminare a activităților prevăzute în Proiectul „Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița”

CJD a găzduit seminarul de diseminare a activităților prevăzute în Proiectul „Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița”

Consiliul Județean Dâmbovița, a găzduit seminarul de diseminare a activităților prevăzute în Proiectul „Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița”, un proiect în valoare de 23.972.786,94 lei, inclusiv TVA. De asemenea, seminarul a urmărit și conștientizarea existenței, obiectivelor și a impactului Granturilor SEE, precum și a cooperării cu entități din statele donatoare.

Partenerii Consiliului Județean Dâmbovița în acest proiect sunt:

Partener național – Asociația Eurotrainer București;
Partener din Norvegia – Horten Marsjkluub.

Perioada de implementare a proiectului este de 35 de luni de la data semnării contractului de finanțare, termenul de finalizare al proiectului pentru cheltuielile eligibile fiind 30.04.2024.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 – 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro.