You are currently viewing Guvernul României anunță organizarea unui Internship pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 27 de ani

Guvernul României anunță organizarea unui Internship pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 27 de ani

Guvernul României pune la bătaie 150 de locuri pentru cei care sunt interesați să urmeze un stagiu de practică în instituțiile administrației publice centrale, în perioada 1 iulie – 30 august 2024.

Tinerii interesați se vor putea înscrie pe platforma internship.gov.ro, în perioada 1 aprilie – 11 mai 2024. Fiecare aplicant va trebui să își creeze un profil de candidat, iar Comisia de evaluare și selecție a candidaturilor va analiza dosarele și va organiza interviuri în baza cărora se va face selecția viitorilor interni, anunță Guvernul României printr-un comunicat de presă.

Candidaturile depuse urmează a fi evaluate în perioada 23 aprilie – 14 iunie 2024, rezultatele finale urmând a fi publicate pe 17 iunie 2024.

Condițiile de participare
-au împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 27 ani;
-au cetățenia română;
-cunosc limba română, scris și vorbit;
-au capacitate deplină de exercițiu;
-cunosc cel puțin o limbă străină de circulație internațională;
-au cunoștințe în domeniul IT;
-nu sunt active pe piața muncii;
-nu au absolvit Programul Oficial de Internship al Guvernului României;
-îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în fișa de internship a postului pentru care aplică;
-îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea nr. 176/2018 privind internshipul, cu modificările și completările ulterioare.

Calendar de desfășurare
Depunerea candidaturilor: 1 – 22 aprilie 2024
Evaluarea dosarelor: 23-29 aprilie 2024
Publicarea rezultatelor: 30 aprilie 2024
Contestații și publicare rezultate: 1 – 7 mai 2024
Evaluarea aplicațiilor: 08 – 16 mai 2024
Publicarea rezultatelor: 17 mai 2024
Contestații și publicare rezultate: 18 – 21 mai 2024
Interviuri Skype: 27 mai – 14 iunie 2024
Publicarea rezultatelor: 17 iunie 2024
Contestații: 18 – 20 iunie 2024
Publicare rezultate finale: 21 iunie 2024
Proceduri administrative organizatorice: 23 – 24 mai 2024
Evenimentul de deschidere: 1 iulie 2024
Derularea internshipului: 1 iulie -30 august 2024
Evenimentul de închidere: 30 august 2024

Programul Oficial de Internship are ca scop facilitarea cunoașterii de către stagiari a specificului activității Guvernului României, prin intermediul unor experiențe de lucru în cadrul ministerelor și instituțiilor publice ale administrației publice centrale participante la Program în calitate de organizație-gazdă, cu scopul de a le dezvolta abilitățile practice și competențele profesionale.

AUTOR: F.S.