You are currently viewing Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița anunță seria de evenimente dedicată tinerilor și organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret

Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița anunță seria de evenimente dedicată tinerilor și organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret

COMUNICAT DE PRESĂ

Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița este încântată să anunțe lansarea unei serii de evenimente dedicate tinerilor și reprezentanților ONG-urilor de/pentru tineret. Acestea sunt programate să se desfășoare în perioada 29 martie – 17 aprilie 2024 și sunt concepute pentru a oferi participanților oportunități de învățare, dezvoltare și networking, contribuind la consolidarea capacității organizaționale și personale în domeniul tineretului.

Evenimente diverse cu acces gratuit

Principalul obiectiv al acestor evenimente este de a echipa tinerii și ONG-urile participante cu cunoștințele și competențele necesare pentru a face față provocărilor contemporane, promovând totodată leadershipul, inițiativa și implicarea civică în rândul tineretului. Seria de evenimente va cuprinde ateliere, seminarii și sesiuni de networking și sunt gratuite, oferind astfel o oportunitate egală de participare și implicare pentru toți cei interesați.

Evenimentele vor avea loc conform următorului program:

29 aprilie, 16.00 – Ce îți dorești să se întâmple la centrul de tineret (Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște, Strada Stelea, nr. 2)

2 aprilie, 16.00 – Tu vorbești, noi ascultăm (Crucea Rosie Dâmbovița, Strada Alexandru Ioan Cuza 1, Târgoviște)

4 aprilie, 13.00 – Oportunități de voluntariat (Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgoviște, Calea Domnească, nr. 223)

9 aprilie, 13.00 – Oportunități pentru tineri (Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște, Bulevardul Unirii 28)

11 aprilie, 16.00 – Grup informal (Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște, Strada Stelea, nr. 2)

17 aprilie, 14.00 – Tânăr în comunitate (Casa Tineretului, str. Tineretului, nr. 1)

Activitățile fac parte din proiectul „Revitalizarea sectorului de tineret din România”, implementat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, alături de Fundația Națională pentru Tineret, Grupul PONT și Newschool cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este a crește capacitatea, sustenabilitatea fundațiilor pentru tineret, precum și dezvoltarea serviciilor suport pentru ONG-urile de tineret aflate în aceeași regiune.

„Revitalizarea sectorului de tineret din România” este un proiect ambițios, desfășurat pe durata a 30 de luni, care se adresează reprezentanților fundațiilor pentru tineret existente la momentul actual în țară, precum și tinerilor care vor beneficia de activitățile desfășurate la nivel local.

Mai multe detalii despre proiect puteți găsi accesând www.spatiupentrutineri.ro.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Persoană de contact:

Oana Berliba-Soare,

Consilier pentru tineret în cadrul FJT Dâmbovița

0722478010

*****

Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița (FTD) este structura neguvernamentală pentru tineret, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, apolitică și fără scop lucrativ, constituită în baza prevederilor Decretului- Lege nr. 150/1990.

Are ca scop elaborarea, organizarea şi susținerea de programe specifice privind instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societăți românești, promovarea interesele mișcării de tineret, contribuind la perfecționarea legislației specifice în domeniu, încurajarea și stimularea inițiativelor de asociativitate ale tinerilor. În acest sens se implică în mod activ în promovarea unei politici de tineret propice promovării și afirmării tinerei generații din toate punctele de vedere (social, cultural, profesional, etc), formal și non-formal, atât pe plan local și regional cât și pe plan național și internațional.

FTD se constituie ca principal catalizator al activității de tineret din județul Dâmbovița, Casa Tineretului Târgoviște, aflată în patrimoniul FTD, fiind locul de desfășurare a numeroase activități de și pentru tineret.

Este membru în Fundația Națională pentru Tineret, Consiliul Tineretului din România și Consiliul Național Consultativ pentru Probleme de Tineret.

Fundația Națională pentru Tineret (FNT), este unica structură neguvernamentală pentru tineret de drept privat și utilitate publică legal constituită în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea Tinerilor nr. 350/2006, în a cărei adunare generală sunt desemnați ca membri reprezentanții Fundațiilor Județene pentru Tineret și a Municipiului București. FNT este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ.

Prin structura sa organizatorica de tip piramidal, FNT asigură reprezentarea la nivel central a intereselor a peste 300 de organizații neguvernamentale de tineret de nivel local, de pe întregul cuprins al României, reprezentate în cadrul fundațiilor județene pentru tineret membre, fiind printre cele mai reprezentative structuri neguvernamentale de/pentru tineret din România din punct de vedere al acoperirii teritoriale și al programelor/activităților de tineret derulate.

Newschool este o mică agenție de design educațional specializată în proiectarea învățării, folosind instrumente vizuale care încurajează colaborarea și învățarea pentru secolul 21. Un accent important este pus pe inovația în domeniul tehnologiei educației bazată pe cercetare.

Newschool este situat în Oslo (Norvegia) și este membru al Centrului Nordic pentru Inovare Socială (www.socentral.no), unul dintre cele mai bune incubatoare din țările nordice. Compania are 3 angajați și colaborează cu mai mulți profesioniști seniori și cu experiență în domeniul formării și tehnologiei.

Grupul PONT este o organizație înființată în 2009 care își propune inovarea socială prin participare, antreprenoriat și cultură cu un focus special pe tineri și digitalizare. Grupul PONT își derulează activitatea prin programe cadru și proiecte specifice realizate prin intermediul unor parteneriate intersectoriale și multidisciplinare la nivel local, regional, național și european. Grupul PONT este stabilit în Cluj-Napoca, Transilvania, România, Europa.