You are currently viewing LA UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE, A AVUT LOC SIMPOZIONUL „20 DE ANI DE LA APARIȚIA PRIMULUI NUMĂR AL REVISTEI „VALAHIA LAW STUDY”

LA UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE, A AVUT LOC SIMPOZIONUL „20 DE ANI DE LA APARIȚIA PRIMULUI NUMĂR AL REVISTEI „VALAHIA LAW STUDY”

COMUNICAT DE PRESĂ

Vineri, 29 martie 2024, în Amfiteatrul Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară din Campusul universitar, a avut loc simpozionul cu titlul „20 DE ANI DE LA APARIȚIA PRIMULUI NUMĂR AL REVISTEI „VALAHIA LAW STUDY”.
Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Drept și Științe Administrative, din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște în parteneriat cu Asociația pentru Studiul Relațiilor Profesionale de Muncă.
În deschiderea evenimentului au luat cuvântul: Președintele Senatului universitar conf. univ. dr. Claudia GILIA, Decanul Facultății de Drept și Științe Administrative conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCU, prof. univ. dr Dan ȚOP, prof. univ. dr. Ovidiu PETRESCU și prof. univ. dr. Irina MOROIANU ZLĂTESCU.
Cu această ocazie a avut loc și lansarea cărților” Inteligența artificială azi. O perspectivă a dreptului, a drepturilor omului, a eticii și numai”, ediția a II, revăzută și adăugită, scrisă de autorii Ovidiu PREDESCU și Ovidiu-Roland PREDESCU, apărută la Editura Universul Juridic, 2024, și „The Impact of Artificial Intelligence of Human Rights (Impactul inteligenței artificiale asupra drepturilor omului”), coord. prof. univ. dr. IRINA MOROIANU ZLĂTESCU, apărută la Editura Universitară și Editura Universul Academic, 2023.

BIROUL IMAGINE ȘI COMUNICARE