You are currently viewing S-a lansat programul ”Primul student din familie”

S-a lansat programul ”Primul student din familie”

În cadrul apelurilor de tip competitiv vor fi finanțate proiecte care urmăresc crearea unui cadru care să asigure acces egal la studii universitare de calitate, pentru orice tânăr, indiferent de mediul socio-economic din care provine, fără nicio formă de discriminare, și care în același timp să sprijine prevenirea și combaterea abandonului universitar.

Proiectele din cadrul apelurilor PEO pot fi depuse de instituții de învățământ superior de stat și particulare și de unități de învățământ preuniversitar de stat, în parteneriat cu instituții de învățământ superior de stat și particulare.

Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 28 martie 2024 – 31 mai 2024.

Din fondurile europene vor fi finanțate subvenții pentru elevii de liceu din clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a în valoare de 300 de lei/ lună pentru o perioadă de min. 12 luni  și max. 21 luni.

Pentru studenți, vor fi finanțate subvenții în valoare de 330 lei/lună, pe o perioadă de min. 12 luni și max. 24 luni.

Subvențiile pentru elevi și studenți nu vor fi achitate în timpul vacanței de vară.

Bugetul total alocat apelurilor de proiecte este de 50 de milioane de euro, repartizat astfel:

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 44,97 milioane de euro, din care contribuția UE este de 38,2 milioane de euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este 6,74 milioane de euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
  • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 5,02 milioane de euro, din care contribuția UE este de peste două milioane de  euro (corespunzând unei contribuții UE de 40%), iar contribuția națională este de trei milioane de euro (corespunzând unei contribuții naționale de 60%).

„Primul student din familie” este parte din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Universitar (PNRAU), prevăzut în Legea învățământului superior nr. 199/2023, și este finanțat printr-un apel competitiv de proiecte din cadrul Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027 și din bugetul de stat.

Editor: IFA.