You are currently viewing Rata de ocupare a forței de muncă în România, printre cele mai scăzute din UE

Rata de ocupare a forței de muncă în România, printre cele mai scăzute din UE

Comisia Europeană a publicat astăzi, 8 mai, o analiză de țară detaliată în domeniul ocupării forței de muncă, al competențelor și al incluziunii sociale pentru șapte țări, printre care și România, prezentând în detaliu rezultatele cadrului de convergență socială. 

„În ciuda îmbunătățirilor semnificative, România se confruntă în continuare cu riscuri majore de sărăcie și inegalitate, cu disparități semnificative între grupurile de populație și regiuni. Chiar dacă ponderea globală a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială (AROPE) a scăzut din 2015, cu 12,5 puncte procentuale, ajungând la 32% în 2023, aceasta rămâne printre cele mai ridicate din UE (34,4% față de 21,6 % în UE în 2022), cu diferențe importante între regiuni (de la 12,3% în București-Ilfov la 45,3 % în sud-est în 2023).”

Printre factorii care contribuie la riscurile ridicate de sărăcie se numără disponibilitatea încă scăzută a oportunităților economice și accesul redus la servicii de sănătate, educaționale, de ocupare a forței de muncă și sociale, precum și la o protecție socială adecvată, în special în zonele rurale.

Deși situația de pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit, rămân provocări importante. De-a lungul ultimului deceniu, rata de ocupare a forței de muncă s-a aflat pe o traiectorie ascendentă. Cu toate acestea, ea rămâne printre cele mai scăzute din UE (68,7% în 2023 față de 75,4% în UE), cu disparități regionale ridicate. Decalajul de ocupare a forței de muncă între regiunile cu cea mai ridicată (București-Ilfov, 79,9%) și cea mai scăzută rată de ocupare a forței de muncă (Sud-Vest-Oltenia, 61,8%) era de 18,1% în 2022. Ocuparea forței de muncă în regiunile București-Ilfov și Centru s-a îmbunătățit în ultimii ani, inclusiv datorită investițiilor străine. Pe de altă parte, ocuparea forței de muncă fie a stagnat, fie a scăzut în celelalte regiuni, mai ales în regiunea Nord-Est (69,4% în 2022).

Abandonul școlar timpuriu rămâne o provocare importantă, în special în zonele rurale și în rândul comunităților marginalizate. Rata de părăsire timpurie a educației și formării profesionale este una dintre cele mai ridicate din UE (15,6 % față de 9,6 % în UE în 2022). În timp ce situația din orașe (3,9 %) este mai bună decât media UE și se îmbunătățește în orașe și suburbii, deși este încă ridicată (13,5 %), aproape 1 din 4 tineri din zonele rurale abandonează școala înainte de a finaliza învățământul secundar superior, cu o tendință de deteriorare începând cu 2019.

Editor: IFA