You are currently viewing ADMITERE LA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DIN TÂRGOVIȘTE – SESIUNEA MAI 2024

ADMITERE LA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DIN TÂRGOVIȘTE – SESIUNEA MAI 2024

Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, în conformitate cu Ordinul ME Nr. 6.154/31 august 2023, organizează examen de admitere în clasa a IX-a, profilul teologic, în anul școlar 2024-2025, pentru un număr de 24 locuri, după următorul calendar:

– 16-17 mai 2024: obținerea binecuvântării Chiriarhului și înscrierea pentru probele de aptitudini.

– 22 mai 2024: desfășurarea probelor de admitere:

1. Interviul/colocviul/proba orală (constă în: verificarea dicției prin rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic; verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului).

2. Proba scrisă de verificare a cunoștințelor religioase.

– 27 mai 2024: afișarea rezultatelor.

Pentru obținerea binecuvântării Chiriarhului sunt necesare următoarele documente:

1. Cerere (format tip, se va completa la Centrul eparhial);

2. Certificat de naștere (copie);

3. Fișa medicală (copie);

4. Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;

5. Certificat de botez (copie);

6. Recomandarea preotului paroh/consiliului parohial (copie).

Dosarul de înscriere va conține și anexa la fișa de înscriere.

Informații suplimentare sunt oferite pe pagina electronică: https://seminarortodoxtargoviste.ro/admitere, și la telefon: 0742291422.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI