Proiecte cu finanțare ERASMUS+la Grădinița ”Rază de Soare”

Activitate transnațională de învățare/predare/formare în Turku – Finlanda

în cadrul proiectului de schimb inteșcolar

INCLUDE.NET: Innovative ways to promote inclusion in its broadest sense, within a panEuropean context

 În perioada 5 – 9 martie 2019, trei cadre didactice de la  Grădinița „Rază de Soare” din Târgoviște au participat în Turku, Finlanda la cea de-a treia activitate transnațională de învățare/ predare/ formare din cadrul proiectului de schimb inteșcolar ERASMUS+, INCLUDE.NET: Innovative ways to promote inclusion in its broadest sense, within a panEuropean context. Activitatea s-a derulat în cadrul grădinițelor „Mukulax” și „Kähäri”din Tirku-Finlanda.

Programul activității transnaționale din Finlanda a fost constituit din activități pe tema învățării personalizate, respectându-se nevoile individuale ale copiilor prin crearea unui climat de incluziune. În acest context, țara gazdă a organizat schimbul de bune practici privind învățarea prin joc, învățarea bazată pe proiect  a abilităților emoționale, precum și prin organizarea a trei workshopuri la care au participat educatori și  preșcolarii grădiniței, dar și profesorii din cadrul țărilor partenere.Totodată, agenda a inclus prezentarea sistemul educațional, nivelul educației timpurii din Finlanda, precum și vizită la  „Kähäri Primary School”, în care directorul unității, Kirsti Savikko, a realizat o prezentare a sistemului educațional privind învățământul primar.

Un alt element –cheie al programului a fost reprezentat de schimbul de bune practici privind incluziunea copiilor în actul educațional cu ajutorul metodei „Drama Play”, actul didactic realizându-se prin utilizarea simultană a limbilor finlandeză și suedeză, activitate derulată în cadrul grădiniței Mukulax „Linnanrinne”.

Programul a cuprins vizitarea Secretariatul afacerilor culturale din Turku, cadrele didactice participând la o prezentare a modalităților prin care autoritățile Turku, Finlanda, promovează dezvoltarea favorabilă a copiilor și a cetățenilor, în general, prin intermediul serviciilor culturale .

Ca elemente componente ale  programului s-au regăsit și vizite ale obiectivelor culturale și turistice reprezentative, sesiune de lucru pe platforma Etwinning precum și  activități de diseminare și evaluare.

În urma acestei mobilități, profesorii participanți și toți membrii echipei de proiect din fiecare instituție școlară vor proiecta și structura activități  pe baza metodelor învățate. Acestea vor fi aplicate la clasă și ulterior  vor încărcate pe  twinspace-ul proiectului INCLUDE.NET: Innovative ways to promote inclusion in its broadest sense, within a panEuropean context, constituind resurse educaționale pentru profesorii europeni.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

Coordonator proiect,

Ciulei Florentina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *