You are currently viewing „TRACES OF EUROPE ” (2016 – 2019) Ultima Reuniune Transnațională –Islanda (Akureyri)

„TRACES OF EUROPE ” (2016 – 2019) Ultima Reuniune Transnațională –Islanda (Akureyri)

 • Post category:EDUCAȚIE

În perioada 18– 22 august 2019 trei cadre didactice din Grădinița „Rază de Soare” din Târgoviște au participat în  Akureyri-Islanda,  la ultima reuniune transnațională  din cadrul Proiectului de parteneriat strategic ERASMUS+,  „TRACES OF EUROPE”. Activitatea s-a derulat în cadrul Siduskoli- Islanda.

Programul reuniunii transnaționale din Islanda a inclus:

 • Activități de construcție comunitară;
 • Inventarierea  produselor care au fost finalizate, vizibilitatea acestora pe site-ul proiectului „Traces of Europe -Active method for learning”, https://www.tracesofeurope.net/, dar și în Twinspace https://twinspace.etwinning.net/5643/home, produse realizate cu scopul sintetizării întregii activități desfășurate pe parcursul proiectului;
 • Realizarea echipelor de lucru internaționale pentru finalizarea raportului final.
 • Împărtășirea ideilor despre modul de elaborare a raportului final;
 • Lucru pe proiect pentru finalizarea raportului final al proiectului. Coordonatorul și profesorii participanți  din fiecare școală parteneră au  detaliat fiecare secvență din raportul final, aducând completările necesare și corespunzătoare activității lor.
 • Împărtășirea ideilor despre reuniunile derulate de-a lungul întregului proiect, însoțite de impresii și concluzii lansate de către coordonatorul fiecărei țări.
 • Evaluarea finală (profesori și copii): prezentarea raportului final de evaluare de către coordonatorul din Islanda, a graficelor de progres ca urmare a interpretării rezultatelor la chestionarele online aplicate profesorilor, inițiale și finale, pre și post aplicare metode noi, copiilor și părinților, inițiale și finale cu privire la impactul proiectului și conștientizarea  europeană.
 • Colectarea datelor pentru platforma web a proiectului global.
 • Vizite culturale.
 • întâlnirii. 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această comunicare reflectă n

umai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Material realizat de Ciulei Florentina– responsabil proiect