You are currently viewing APIA: „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

APIA: „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

  • Post category:ACTUAL

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  informează potențialii beneficiari că incepand cu data de 2 martie, se depun Cererile de Plată  pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

     În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 51/19.02.2020, Cererile de plată se vor   depune la Centrele judeţene APIA, până la data de 15 mai 2020, de către beneficiarii care au depus Cereri de sprijin în cadrul sesiunilor 1/2016, 2/2017 sau/și 3/2018.

     Cererile de plată pot fi depuse și după data de 15 mai, respectiv până la data de 9 iunie 2020 inclusiv, cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai 2020 inclusiv.

     Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse, fără aplicarea de penalități, până la data de 2 iunie 2020 inclusiv si pana la data de 9 iunie 2020, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă formularul de modificare ar fi fost depus până la data de 2 iunie 2020 inclusiv.

     În funcţie de tipul plăţii solicitate, dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele doveditoare privind efectuarea lucrărilor de înființare, împrejmuire și întreținere, specificate în capitolul V din Formularul – tip de cerere de plată pentru anul 2020.