You are currently viewing COVID-19: MĂSURI ȘI RESTRICȚII ADOPTATE DE TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA

COVID-19: MĂSURI ȘI RESTRICȚII ADOPTATE DE TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA

  • Post category:ACTUAL

 

În scopul prevenirii răspândirii  la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus (COVID-19), situaţie care a determinat aprobarea de către Guvern  a unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, având în vedere şi Hotărârea nr.191/10.03.2020 a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Tribunalul Dâmboviţa a stabilit următoarele măsuri şi recomandări, valabile până la data de 1 aprilie 2020:

reducerea programului cu publicul la compartimentele Arhivă, Registratură, Biroul de Informare şi Relaţii Publice, Biroul de apostile, Biroul local pentru expertize tehnice şi judiciare, la 2 ore pe zi, în zilele de marţi şi joi, între orele 8.30-10.30;

-în măsura în care completele de judecată vor dispune din oficiu preschimbarea termenelor de judecată, această activitate se va realiza în condiţiile legii;

-se interzice accesul în sediul Tribunalului Dâmboviţa a persoanelor cu privire la care autorităţile române competente au dispus măsuri de carantină sau izolare, până la expirarea acestora.Persoanele aflate în această situaţie şi care sunt citate în dosare aflate pe rolul instanţei au obligaţia să  înştiinţeze în scris completul de judecată  printr-o cerere înaintată la dosar prin mijloace electronice.

restricţionarea accesului în instanţă/sălile de judecată pentru însoţitori/rude ale părţilor, în sensul că se va permite accesul doar participanţilor la proces (părţi,martori, avocaţi, procuratori, curatori, experţi, interpreţi, traducători, etc.), precum şi  persoanelor care nu pot transmite înscrisuri prin fax sau e-mail;

obţinerea de informaţii referitoare la cauzele aflate pe rolul Tribunalului Dâmboviţa sau orice alte informaţii se va realiza fie telefonic (la nr.0245.612344), fie informatic de pe portalul instanţelor de judecată portal.just.ro;

-se recomandă utilizarea, în principal, a mijloacelor electronice şi tehnice pentru transmiterea actelor de procedură (e-mail tr-dambovita-arh@just.ro sau fax 0245.216622), părţile având posibilitatea să solicite judecarea cauzelor în lipsă sau amânarea acestora pentru motive medicale, dacă este cazul.

-pe toată durata prezenţei în instanţă, publicul este rugat să respecte măsurile de igienă afişate la loc vizibil în sediul instanţei.

Măsurile şi recomandările stabilite de Tribunalul Dâmboviţa în vederea prevenirii răspândirii  la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus sunt afişate atât pe portalul instanţelor de judecată portal.just.ro, cât şi la sediul instanţei.

Acestea vor putea suferi modificări în funcţie de evoluţia situaţiei generată de epidemia cu Coronavirus.