You are currently viewing Gabriel Cioacă & Asociații – Măsuri de Protecție împotriva COVID-19!

Gabriel Cioacă & Asociații – Măsuri de Protecție împotriva COVID-19!

  • Post category:ACTUAL

”Considerând, că protecția sănătății avocaților noștri, a familiilor acestora și a clienților Societății sunt la fel de importante precum cea a persoanelor vizate de Hotărârea evocată, Societatea Civilă Profesională de Avocați ,,Gabriel Cioacă & Asociații își suspendă toate activitățile de asistență și reprezentare juridică a clienților în fața instanțelor de judecată până la momentul la care măsurile guvernamentale de protecție a populației față de virusul gripal COVID 19, vor înceta.

Astfel, avocații firmei vor formula cereri de amânare sau de preschimbare a termenelor de judecată stabilite pentru perioada 16 martie – 31 martie 2020, împrejurare ce va fi adusă și la cunoștința Baroului Dâmbovița, activitatea Societății în această perioadă, urmând a se axa, exclusiv pe componenta de consultanță.”