You are currently viewing GABRIEL CIOACĂ & ASOCIAȚII: Măsuri din domeniul dreptul muncii în condiții extreme

GABRIEL CIOACĂ & ASOCIAȚII: Măsuri din domeniul dreptul muncii în condiții extreme

  • Post category:ACTUAL

I. Executarea contractelor muncă

a) Carantină sau autoizolare

i) Suspendare CIM

În măsura în care salariații intră în carantină sau autoizolare la domiciliu, în condițiile prevăzute de lege – i.e. au avut contact cu persoane infectate sau se întorc din zonele roșii/galbene (alte zone afectate, dar care nu sunt zone roșii) sau au intrat în contact direct cu persoane cu simptome și care au călătorit în zona roșie/galbenă, după caz – constituie cazuri de suspendare de drept ale contractelor individuale de muncă.

ii) Drepturi și obligații
– salariații care se află în una dintre cele două cazuri de mai sus trebuie să anunțe de îndată angajatorul
– pe durata suspendării, salariații beneficiază de concediu medical – certificatele fiind emise direcțiile de sănătate publică
– pe această durată, salariații beneficiază de o indemnizație de 75% din media veniturilor pe ultimele 6 luni, în limita a 12 salarii minime brute pe țară/lunar. Pentru carantină indemnizația este suportată de bugetul de stat, integral. Pentru autoizolare, se suportă ca pentru un concediu medical, neexistând vreo prevedere expresă în acest sens.

b) Munca la domiciliu

Această modalitate este specifică doar activităților în care se prestează munca prin activitatea fizică a salariatului (i.e. manufactura). Trebuie prevăzută în mod expres în CIM sau în caz de forță majoră, se poate dispune unilateral, prin decizie.

În această situație, angajatorul are obligația de a asigura instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă.

c) Telemunca

De regula, desfășurarea activității prin telemuncă se poate adopta doar în urma încheierii unui act adițional la contractul individual de muncă, atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține salariatul presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor.

Este obligatoriu ca angajatorul să asigure instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă.

Notă: Având în vedere Decretul Prezidențial din data de 16.03.2020, privind instituirea stării de urgență, s-a dispus ca munca de la domiciliu sau telemunca să fie dispusă direct de către angajator, prin act unilateral. Atât măsurile de la lit. b) și c) de mai sus, se pot agrea pentru o perioadă determinată.

d) Întreruperea temporară a activității

În măsura în care activitatea economică a angajatorului are de suferit (e.g. ca urmare a scăderii încasărilor), poate dispune suspendarea CIM ca urmare a reducerii sau întreruperii temporare a activității. În acest caz, salariatul are dreptul de a primi o indemnizație de minimum 75% din salariul de bază. Totodată, angajatorul are opțiunea de a reduce programul de lucru de la 5 la 4 zile/săptămână, după consultarea reprezentanților salariaților.

e) Forța majoră

Forța majoră reprezintă un caz de suspendare de drept al contractului individual de muncă. Într-o astfel de situație, salariații nu ar fi îndreptățiți la plata vreunei indemnizații.

f) Flexibilizarea programului de munca

Angajatorul poate stabili, cu acordul sau la solicitarea salariatului, programe individualizate de muncă. În acest caz, vor fi identificate două perioade: a) o perioadă fixă, în care toți salariații se află simultan la sediul angajatorului; b) o perioadă mobilă, salariatul urmând să își aleagă ora de început și de sfârșit a programului de muncă zilnic.

În această situație, programul de muncă zilnic rămâne neschimbat, de 8 ore/zi. O astfel de măsură poate fi reglementată prin Regulamentul Intern al societății.

II. Obligații legale și alte măsuri preventive de securitate și sănătate în muncă

– Ministerul Muncii și Protecției Sociale (“MMPS”) menționează că, în măsura în care nu există un indiciu clar privind infectarea la locul de muncă, activitatea trebuie să se desfășoare în condiții normale, cu asigurarea tuturor condițiilor de igienă și de protecție a salariaților (inclusiv prin punerea la dispoziție a materialelor igienico-sanitare, dezinfectarea periodică a suprafețelor de contact, informarea salariaților periodic în ceea ce privește măsurile de igienă corespunzătoare, acordarea echipamentului de protecție – măști, mănuși de protecție etc.);

– MMPS recomandă stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă;

– Determinarea naturii și nivelului de risc pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la COVID-19 și stabilirea următoarelor măsuri:

limitarea expunerii;
elaborarea unui plan de măsuri, întocmit în baza recomandărilor medicului de medicina muncii cu care are contract;
anunțarea imediată a Direcției de Sănătate Publică competentă teritorial;
– Utilizarea e-mailului și a teleconferințelor pentru a reduce contactele fizice și deplasările în interes de serviciu dacă acestea nu sunt necesare în mod imperativ;

– Întocmirea unui plan de asigurare a continuității activității în situația în care un număr semnificativ de lucrători nu ar putea sa își desfășoare activitatea la locul de muncă organizat de către angajator. Următoarele măsuri ar putea fi luate: identificarea acelor locuri de muncă pentru care trebuie asigurată continuitatea, identificarea acelor lucrători cu calificări/competențe care le dau posibilitatea să fie mutați de la un loc de muncă la altul astfel încât să se asigure continuitatea activității, identificarea lucrătorilor care au infrastructura IT necesară de a lucra de acasă;

– Angajatorii vor avea în vedere ca salariații, precum și orice alte persoane, să mențină distanța de cel puțin 1 metru față de celelalte persoane din incintă;

– Supermarketurile, magazinele au obligația de a dezinfecta des cărucioare, suprafețe, clanțe și de a lua măsuri pentru evitarea aglomerației, mai ales la casele de marcat;

– Autoritățile recomandă tuturor firmelor cu mai mult de o sută de angajați decalarea programului de lucru pentru personalul care se deplasează cu mijloacele de transport în comun. Recomandarea se aplică la nivelul municipiului București și a municipiilor reședință de județ până la data de 31 martie, cu posibilitatea de prelungire;

– Restricționarea activităților divertisment, în spații închise, cu participarea a peste 100 de persoane, până la data de 31 martie, cu posibilitatea de prelungire;

! Notă: În cazul unui lucrător confirmat cu COVID–19, angajatorul are obligația să informeze Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice. De asemenea, angajatorul are obligația să informeze lucrătorii cu privire la procedura de acordare a concediului medical în caz de carantină și izolare la domiciliu.