You are currently viewing MAI: angajări fără concurs!

MAI: angajări fără concurs!

  • Post category:ACTUAL / SOCIAL

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 228  din 20.03.2020 a fost publicat Ordinul pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante  din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

Actul normativ prevede încadrarea posturilor vacante cu polițiști, personal militar, funcționari publici și personal contractual. Inițierea procedurii se face de către fiecare inspectorat general în parte, având în vedere că fiecare unitate centrală își cunoaște propriile nevoi. Ocuparea posturilor vacante se face cu personal care îndeplinește cerințele de ocupare stabilite în fișa postului, precum și condițiile  legale și specifice prevăzute în statutul polițistului .

Anunțurile vor fi afișate pe pagina de internet a unității în care este prevăzut postul vacant prin grija structurii de resurse umane și va conține:

  • denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare;
  • cerințele de ocupare stabilite în fișa postului și condițiile specifice prevăzute în statutul polițistului;
  • actele solicitate  pentru constituirea dosarului de recrutare și data limită de depunere;

În vederea ocupării, cei interesați vor proceda astfel:

  • depun dosarul cu cerințele necesare ocupării postului;
  • susțin procedurile specifice de recrutare;

Comisia constituită la nivelul fiecărei unități procedează astfel:

  • verifică îndeplinirea condițiilor de ocupare a postului vacant;
  • realizează un interviu
  • semnează procesul verbal care conține concluziile procedurii parcurse și îl prezintă șefului unității;

Având în vedere această situație  urgentă și pentru o perioadă determinată, considerăm că au prioritate foștii colegi disponibilizați în urma reorganizărilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ținând cont că aceștia au deja experiență în munca de poliție.