You are currently viewing PR. VICAR EPARHIAL IONUȚ GHIBANU: PRIN CRUCE SPRE ÎNVIERE

PR. VICAR EPARHIAL IONUȚ GHIBANU: PRIN CRUCE SPRE ÎNVIERE

  • Post category:ACTUAL / SOCIAL
A treia Duminică a Sfântului și Marelui Post este dedicată Sfintei Cruci, pentru a ne reaminti că, în itinerariul nostru duhovnicesc către Sfintele Paști, calea necesară de urmat este aceea a Crucii.
Prin Cruce înțelegem, de regulă, atât instrumentul de tortură cu care a fost pedepsit Mântuitorul Hristos, dar care a fost transformat, prin pătimirea și moartea Sa, în cel mai sfânt altar, cât și semnul care ne aduce aminte de tot ceea ce El a făcut pentru noi. Crucea este prin excelență semnul oricărui creștin, semnul lui Hristos, simbolul mântuirii noastre.
Noi, creștinii, știm că pentru a ne bucura de Învierea Domnului, trebuie să trecem prin Cruce. Dar ce înseamnă oare aceasta?
În primul rând, trebuie să murim față de ceea ce ne omoară, adică față de rău și față de păcat și să înviem cu Hristos, la noua viață adusă de El.
În al doilea rând, trebuie să ne transformăm mintea, să crucificăm tot ceea ce este deformat, distorsionat și fals, pentru a înțelege realitatea, realitatea autentică, aceea a lui Dumnezeu.
În al treilea rând, prin cinstirea Sfintei Cruci, noi lăudăm și–L adorăm pe Dumnezeu, Cel ce pentru noi și pentru mântuirea nostră S-a întrupat!
Suferința este inerentă vieții noastre, la fel și boala și necazurile și moartea. Dar, trebuie să vedem în acestea, ca și în această pandemie COVID-19, ocazii de schimbare și de transformare, pentru că ele cutremură din temelii fundamentele ființei noastre și scutură păcatul și răul. Trebuie să le convertim în bine, să scoatem binele din ele și să vedem oportunitatea de a aprofunda relația noastră cu Dumnezeu care niciodată, nici măcar în boală, suferință și moarte nu ne părăsește. 
În aceste momente de spaimă, suferință și boală trebuie să fim alături de toți semenii noștri, mai ales de cei aflați în suferință, să ajutăm, să ne rugăm mai cu ardoare și să-L vedem pe Dumnezeu chiar acolo unde pare a nu fi, El Cel ce umple totul!
Să iubim, să dăruim, să ascultăm și să avem nădejde în Cel ce stăpânește toate, fără a fi biruiți de frica morții, căci suntem fii ai Învierii, credem în Cel ce a biruit moartea, cu moartea pe moarte călcând, și-L slujim pe Cel ce a transformat moartea în cale către viață!
Trebuie să împărtășim semenilor noștri curaj, încredere, speranță și iubire, să le arătăm că în orice încercare, asemenea lui Dumnezeu și noi suntem alături de ei!
Prin Cruce spre Înviere, fiindcă întotdeauna Crucea duce la Înviere, iar credința rodește!
Cu Dumnezeu, cel plin de milă și putere, înainte