You are currently viewing Teodor Baconschi: Ortodoxia, această necunoscută
Screenshot 20200424 114857 Gallery

Teodor Baconschi: Ortodoxia, această necunoscută

Românii nu au devenit creștini printr-o decizie politică a unui prinț sau rege, precum atâtea alte națiuni europene. Creștinismul a pătruns în Dacia (deodată cu mithraismul) prin colonizarea romană și apoi pe două căi: prin Marea Neagră – episcopia grecofonă din Tomis, Scythia Minor – și de-a lungul Dunării, grație ”horepiscopatelor” de pe limesul romano-bizantin.

Ulterior, adică după încreștinarea slavilor, slavona s-a impus ca limbă liturgică, în spațiul extra-carpatic, deodată cu alfabetul chirilic (păstrat până în secolul XIX). Adăugăm acestui tablou veacurile de influență sârbă, bulgară, grecească (înainte și în timpul epocii fanariote). Și influența ”latină” (franciscană, benedictină, apoi iezuită) dinspre Ungaria și Polonia, cu iradiere transilvană. Plus influența directă a Romei (prin uniatismul greco-catolic impus de Austria habsburgică) și a Reformei (prin comunitățile săsești sau maghiare din Transilvania).

Dacă adăugăm acestei dinamici misionare și confesionale lunga paranteză comunistă – care a interzis de facto libertatea religioasă, putem spune că grosul românilor nu au cunoscut cu adevărat Marea Tradiție Ortodoxă decât prin elita interbelică (clerici și intelectuali mireni) care – prin Pr. Stăniloae, Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu și Nichifor Crainic – au realizat o sinteză cultural etnocentric-neo-patristică.

Oamenii simpli – imensa majoritate românească analfabetă – au creat la rândul lor o ”sinteză”, bazată pe sincretismul dintre hagiografia răsăriteană, reminiscențe păgâne și reflexe dualist-balcanice: faimosul ”creștinism cosmic”, analizat de Mircea Eliade.

Trebuie să luăm în calcul istoria (rezumată mai sus) pentru a înțelege de ce mulți intelectuali români se simt ”rușinați” de Ortodoxie și de ce mulți anticlericaliști progresiști înjură Biserica Ortodoxă, fiind mult mai ”culanți” cu catolicismul sau chiar confesiunile protestante. Nu o înțeleg pentru că nu-i cunosc anvergura teologică, profunzimea ritualică, poezia mistică și antropologia. Ei o asociază, inconștient, cu întârzierile istorice ale neamului nostru, cu defazarea cronică față de civilizația occidentală etc.

Desigur, pentru această stare de fapt nu e vinovată Ortodoxia, ci ignoranța masivă, din care nu ne-am extras doar pentru că folosim iPhone sau maimuțărim în romgleză limba de lemn a corporatismului global.” a scris, pe Facebook, Teodor Baconschi.