You are currently viewing Constantin Dinu, primarul municipiului Moreni, prezintă raportul de activitate, astăzi, când a împlinit 60 de ani!

Constantin Dinu, primarul municipiului Moreni, prezintă raportul de activitate, astăzi, când a împlinit 60 de ani!

Astăzi, când împlinesc 60 de ani, pot afirma că şi eu îmi doream mai mult sau mai repede, dar cert este că activitatea desfăşurată în slujba cetăţenilor în cadrul Primăriei municipiului Moreni se reflectă în următoarele obiective realizate:
LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ
1. Reabilitare şi modernizare străzi:
– Str. 22 Decembrie (în lucru),
– Str. Târgoviştei,
– Str. Unirii,
– Str. A. I. Cuza,
– B-dul Republicii,
– Str. Flacăra,
– Str. Anul 1907,
– Str. Independenţei (parţial),
– Str. 1 Decembrie,
– Str. Tineretului,
– Str. Neptun,
– Str. Jupiter (parţial),
– Str. Saturn,
– B-dul Petrolului,
– Str. Cpt. Pantea Ioan (tronson I),
– Str. Mihai Viteazul,
– Str. HCC,
– Str. Plaiului (parţial),
– Str. Cimitirului,
– Str. Victoriei,
– Str. Bana,
– Str. Aurel Vlaicu (parţial),
– Str. Spitalului (parţial).
2. Reţea de apă şi canalizare:
– Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei publice de alimentare cu apă potabilă,
– Introducerea reţelei de alimentare cu apă potabilă în cartierul Ţuicani,
– Introducerea reţelei de alimentare cu apă potabilă în cartierul Bana,
– Introducerea reţelei de alimentare cu apă potabilă în cartierul Schela Mare,
– Introducerea reţelei de alimentare cu apă potabilă în cartierul Tisa,
– Introducerea reţelei de alimentare cu apă potabilă în cartierul Pleaşa,
– Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei de canalizare,
– Modernizarea şi mărirea capacităţii staţiei de epurare,
– Reabilitarea şi modernizarea rezervoarelor din Bana pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii,
– Canalizare pluvială Str. Panduri şi B-dul Panduri,
– Extindere reţea de apă potabilă pe strada Sirius,
– Extindere reţea de apă potabilă pe strada Trandafirilor,
– Extindere reţea de apă potabilă pe strada Ghioceilor,
– Extindere reţea de apă potabilă pe strada Pâscov,
– Extindere reţea de apă potabilă pe strada Sondelor.
3. Alte obiective edilitare:
– Reabilitarea şi modernizarea podului peste râul Cricov în zona centrală,
– Executarea lucrărilor de apărare mal râu Cricov (în amonte şi în aval),
– Construire Pod rutier în zona fostului abator,
– Construire Piaţă Agroalimentară Centrală nouă,
– Construire blocuri ANL,
– Amenajări de parcări, spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii,
– Amenajarea noului Parc din zona blocului Turn,
– Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public,
– Parteneriat public-privat pentru construirea magazinului Profi şi a magazinului LIDL,
– Susţinerea finalizării construirii Catedralei Sfinţii Constantin şi Elena,
– Înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică,
– Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii prin realizarea unui sistem de supraveghere modern cu 19 camere video şi înfiinţarea unui Centru de monitorizare,
– Amenajare adăpost de câini,
– Sistem integrat de acces free wireless internet (80% din teritoriu),
– Închiderea gropii de gunoi şi modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor.
SĂNĂTATE, ÎNVĂŢĂMÂNT
– Dotarea cu aparatură de ultimă generaţie a Spitalului municipal Moreni,
– Construire Spital pentru copii şi pavilion administrativ, modernizare şi dotare,
– Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Recuperare pentru Persoane cu Handicap din Ţuicani,
– Construire acoperiş şarpantă la secţia de pediatrie a Spitalului municipal,
– Construire Grădiniţă Tisa,
– Construire Grădiniţă Ţuicani,
– Construire Grădiniţă A. I. Cuza,
– Construire Grădiniţă Schela Mare (nefinalizată),
– Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale nr. 3,
– Reabilitare şi modernizare Liceul Tehnologic de Petrol Moreni,
– Introducerea încălzirii centrale la Şcoala gimnazială nr. 1,
– Introducerea încălzirii centrale la Şcoala gimnazială nr. 2,
– Introducerea încălzirii centrale la Şcoala gimnazială nr. 3,
– Introducerea încălzirii centrale la Şcoala gimnazială nr. 4.
SPORT, CULTURĂ, TINERET
– Construirea Sălii Sporturilor din Moreni la Liceul Tehnologic de Petrol – cu o capacitate de 300 de locuri,
– Construirea Sălii de sport de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Moreni – cu o capacitate de 100 de locuri,
– Construirea Sălii de sport ,,Romi Goicea”,
– Construire Bazin didactic de înot,
– Preluarea echipei de fotbal Flacăra Moreni prin înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Flacăra Moreni şi susţinerea promovării în Liga 3,
– Reabilitarea bazei sportive Flacăra Moreni – acoperiş şarpantă pavilion administrativ, modernizare clădire centrală prin reabilitare şi izolare termică,
– Sprijinirea înfiinţării echipei de handbal de la Liceul Tehnologic de Petrol şi înscrierea în Divizia A,
– Achiziţionarea unui microbuz pentru transport sportivi,
– Organizarea, sprijinirea şi finanţarea desfăşurării de activităţi culturale, educative, sportive şi de tineret.
DEZVOLTAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
– Reactualizarea Planului Urbanistic General,
– Realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului Moreni,
– Implementarea proiectelor de dezvoltare a administraţiei cu finanţare europeană: Registrul Agricol Electronic, Administraţie eficientă prin simplificări procedurale, Administraţie de calitate pentru cetăţean, Performanţă. Perfecţionare. Promptitudine, Ambasadorul de tineret, Ambasadorul de tineret 2B, Redescoperă Flacăra Petrolului, Prevenire, educaţie şi combaterea corupţiei, Eficienţă instituţională şi bună guvernare.
PROIECTE CÂŞTIGATE ŞI AFLATE ÎN PRIMA FAZĂ DE IMPLEMENTARE
– Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 4 Moreni,
– Modernizarea şi reabilitarea Bulevardului Panduri,
– Modernizarea şi reabilitarea str. Panduri,
– Modernizarea şi reabilitarea str. Ion Negoescu,
– Modernizarea şi reabilitarea str. Eroilor,
– Modernizarea şi reabilitarea str. Mihai Eminescu,
– Modernizarea şi reabilitarea str. Ana Ipătescu,
– Modernizarea şi reabilitarea str. Democraţiei,
– Modernizarea şi reabilitarea str. Culturii,
– Modernizarea şi reabilitarea Aleea Prahovei,
– Executarea canalizării pluviale pe străzile Ana Ipătescu, Democraţiei, Culturii şi cale de acces spre Piaţa Centrală,
– Construirea unei noi punţi pietonale în zona Şcolii Gimnaziale nr. 1,
– Reabilitarea şi modernizarea integrală a obiectivului cultural Clubul Flacăra,
– Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 4 Moreni,
– Îmbunătăţirea mediului urban prin reducerea emisiilor de carbon, Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Moreni prin Amenajare Promenadă strada Cpt. Pantea Ion,
– Dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Moreni, a scris pe Facebook Constantin Dinu, primarul municipiului Moreni.

Cu această ocazie, redacția ziarului nostru îi urează domnului primar să aibă parte de multă sănătate și de bucurii alături de cei dragi!