SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DIN TÂRGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ A DOUA SESIUNE DE ADMITERE

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DIN TÂRGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ A DOUA SESIUNE DE ADMITERE

Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște organizează a doua sesiune a examenului de admitere în clasa a IX-a, profilul teologic, după următorul calendar:
 27 iulie – acordarea binecuvântării chiriarhului și înscrierea pentru probele de aptitudini.
 28 iulie – desfășurarea probelor de aptitudini: 1. Interviul/colocviul/proba orală (constă în: verificarea dicției prin rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic; verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului). 2. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII).
 30 iulie – comunicarea rezultatelor și depunerea contestațiilor.
Pentru obținerea binecuvântării chiriarhului, pe adresa de e-mail: [email protected] sau la nr. de WhatsApp 0762222300, se vor transmite în format electronic următoarele documente:
1. certificat de naştere;
2. fişa medicală;
3. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de
Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
4. certificat de botez;
5. recomandarea preotului paroh/consiliului parohial.
La dosarul de înscriere, care va fi transmis on-line unității școlare, se va adăuga anexa la fișa de înscriere.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI