Acţiuni şi activităţi preventive ale ISU “Basarab I” Dâmboviţa în semestrul I al anului 2020

Acţiuni şi activităţi preventive ale ISU “Basarab I” Dâmboviţa în semestrul I al anului 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
În primul semestru al anului 2020, serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au fost alertate la 6.571 situaţii de urgenţă şi alte evenimente (în medie 37,5 pe zi), din care:
 230 incendii;
 836 incendii de vegetație și altele;
 4.857 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D.;
 285 alte situaţii de urgenţă ;
 143 acţiuni pentru asistenţa persoanelor;
 220 acţiuni pentru protecţia comunităţilor2
De asemenea, la nivelul subunităţilor inspectoratului s-au executat un număr de 147 activităţi de instruire şi recunoaştere şi 23 exerciţii cu forţe în teren.
Comparativ cu semestrul I 2019, numărul situaţiilor de urgenţă a scăzut cu 1%, de la 6.852 în 2019 (medie 37,8 / zi), la 6.571 în anul 2020 (medie 37,5 / zi).
Pe timpul intervenţiilor (excluzând intervenţiile SMURD) au fost salvate/evacuate 74 persoane (70 adulți și 4 copii) şi protejate bunuri în valoare de peste 10.168.100 lei. Tot pe timpul intervenţiilor au fost salvate 5 animale mari, 441 animale mici și o pasăre.
Rata intervenţiilor la suta de mii de locuitori a fost de 851 în semestrul I 2020, faţă de 860 în semestrul I 2019, iar rata intervenţiilor la mia de km2 a fost de 1055 în semestrul I 2020, faţă de 1124 în semestrul I 2019.
În urma situaţiilor de urgenţă (excluzând intervenţiile SMURD) 22 persoane (21 adulți și 1 copil) au decedat, iar 33 persoane au fost rănite (30 adulți și 3 copii).
În semestrul I 2020, la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa s-au produs 230 incendii, în creștere cu 22,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut în care s-au produs 187 incendii. Dintre acestea 175 au avut loc în mediul rural (76,5%), iar 55 în mediul urban (23,5%).
Aceste evenimente s-au datorat următoarelor împrejurări determinante: 64 – instalații electrice defecte; 4 – sisteme de încălzire defecte; 7 – aparate electrice sub tensiune nesupravegheate; 3 – mijloace de încălzire improvizate; 4 – mijloace de încălzire nesupravegheate; 27 – coș de fum defect sau necurățat; 4 – cenușă, jar și scântei de la sistemele de încălzit; 7 – fumatul; 18 – focul deschis; 1 – echipamente electrice improvizate; 1 – sudură; 4 – jocul copiilor cu focul; 4 – scântei mecanice, electrostatice și frecare; 3 – scurgeri de produse inflamabile; 2 – defecțiuni tehnice de exploatare; 1 – explozie urmată de incendiu; 2 – trăsnet și alte fenomene naturale; 7 – foc deschis în spații închise; 6 – acțiuni intenționate; 5 – altele.
Pagubele produse la incendii au fost estimate la 2.613.500 lei în semestrul I 2020, faţă de 4.929.450 lei în aceeaşi perioadă a anului 2019.
Din totalul incendiilor produse la gospodăriile cetăţeneşti, 105 au avut loc la locuințe, 17 la mijloace de transport, 3 la materiale combustibile și restul la alte obiective.
În semestrul I 2020 s-au înregistrat 6.341 alte situaţii de urgenţă, din care:
• 836 arderi necontrolate;
• 4857 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D.;
• 285 alte situaţii de urgenţă: 53 inundații; 3 alunecare teren; 22 intervenții în urma fenomenelor meteo priculoase; 10 intervenție în urma evenimentelor publice de amploare care pot genera situații de urgență; 28 alte situații de urgență; 10 asanări muniție neexplodată; 2 distrugere muniție asanată; 120 alte intervenții; 25 deplasări fără intervenție; 12 întors din drum;
• 143 acţiuni pentru asistenţa persoanelor: 47 degajări persoane din alte cauze; 39 acţiuni pentru deblocarea persoanelor rămase blocate; 3 asistența persoanelor cu intenția de a se arunca în gol; 2 degajări persoane în urma exploziei; 2 intervenții la asistență persoane căzute în locuri publice; 45 deplasări fără intervenție; 5 acțiuni la care echipajul a fost întors din drum.
• 220 acţiuni pentru protecţia comunităţilor: 158 misiuni de asigurare/supraveghere zonă; 6 acţiuni de protecţie a mediului (sablare); 18 acţiuni de salvări animale; 2 deplasări fără intervenție; 4 acțiuni la care echipajul a fost întors din drum; 32 alarme false
Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat, în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, la 41 intervenții, reprezentând un procentaj de 3,9% din totalul intervenţiilor (fără intervenţiile SMURD) și la 5 intervenții cu forțe și mijloace proprii.
Timpul mediu de răspuns (fără intervențiile SMURD) a fost de 10 minute. Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 8,40 minute.
Timpul mediu de intervenţie (fără intervențiile SMURD) a fost de 50 minute, iar la incendii a fost de 48,7 minute.
Timpul mediu de răspuns la incendii în mediul rural a fost de 13,7 minute, iar în mediul urban a fost de 4,7 minute.
Intervenții SMURD
În semestrul I 2020, SMURD a intervenit la 4857 cazuri (în medie 27 pe zi), astfel:
• Asistenţă medicală de urgenţă – 4525 (accidente rutiere – 82, descarcerari – 11, afecţiuni medicale diverse – 2963, asigurare zonă – 1, traumatisme – 644, intoxicaţii – 180, afecţiuni cardiace – 325, bolnavi SCR resuscitați în prespital – 16, arsuri – 10, transport COVID-19 – 551, SCR neresuscitat – 3, evenimente publice – 1, deblocări – 3)
• Intervenţii la care echipajele au fost întoarse din drum – 20
• Deplasări fără intervenţie – 25
• Alarme false – 22
Ambulanţele SMURD au parcurs 196.381 km.
Timpul mediu de răspuns al SMURD a fost de 12,65 minute, iar timpul mediu de intervenţie de 45,19 minute (situaţia a fost influenţată de intervenţiile la misunile de COVID 19).
Timpul mediu de răspuns în mediul rural a fost de 14,58 minute, iar în mediul urban a fost de 6,89 minute.
SMURD a acordat prim ajutor calificat sau descarcerare la 4902 persoane (4625 adulţi şi 277 copii).
Din totalul persoanelor asistate, 3813 au fost transportate la UPU/CPU de către echipajele SMURD, 128 au fost predate altor echipaje şi 605 au refuzat transportul la UPU/CPU.
PREVENIREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
În semestrul I al anului 2020 au fost planificate 103 de controale, fiind efectuate 112 controale de prevenire şi verificări, din care: 12 la localităţi, 50 la operatori economici și 50 la instituţii.
În urma controalelor executate s-au constatat 233 de deficienţe, din care 25 au fost soluţionate, reprezentând 10,73% din totalul deficienţelor. Au fost aplicate 233 sancţiuni contravenţionale principale, reprezentând 211 avertismente şi 22 amenzi contravenţionale (în cuantum de 143.000 lei).
Pe linia avizării/autorizării, din punct de vedere al securității la incendiu și protecției civile, au fost executate 62 controale, pe timpul cărora au fost constatate 65 de deficienţe. Au fost aplicate 65 sancţiuni contravenţionale principale, din care: 55 avertismente şi 10 amenzi (în cuantum de 40.109 lei).
Pe linia transporturilor de deşeuri periculoase au fost emise 63 de avize care au o valabilitate de maxim 2 ani din momentul emiterii.
Pe timpul activităţii de control s-au executat şi activităţi de instruire, informare preventivă şi exerciţii de intervenţie pe locul de muncă, ce au constat în:
• 15 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie pe locul de muncă, în caz de incendiu;
• 3 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie pe locul de muncă, în caz de cutremur;
• 5 exerciţii de alarmare publică;
• 110 activităţi de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor (57 la operatori economici, 45 la instituţii şi 8 la localităţi);
• 26 alte activităţi (5 puncte de informare preventivă, 5 lecţii deschise şi 16 alte activităţi de informare);
• distribuirea de materiale informative (451 afişe, 3153 pliante/flyere şi 200 alte categorii) care cuprind recomandări, măsuri de prevenire şi reguli de comportare în diferite situaţii de urgenţă.
Cadrele de specialitate au eliberat avize şi/sau autorizaţii de securitate la incendiu şi protecţie civilă, au acordat asistenţă tehnică de specialitate, consultanţă şi îndrumare la întocmirea dosarelor pentru avizare şi verificarea în teren a stadiului realizării măsurilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă.
În semestrul I al anului 2020 au fost eliberate:
 47 avize de securitate la incendiu;
 115 adrese de neîncadrare în prevederile HGR 571/2016;
 23 autorizaţii de securitate la incendiu;
 o autorizaţie de protecţie civilă;
 14 puncte de vedere la PUG, PUZ și PUD.
Au fost respinse 120 de documentaţii tehnice (69 solicitări privind eliberarea avizelor de securitate la incendiu, 51 privind eliberarea autorizaţiilor de securitate la incendiu).

ISU BASARAB – COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE