APARIȚIA HERMENEUTICII RELIGIOASE ȘI CONTEXTUL EI ACTUAL – ALEXANDRA MARINESCU

APARIȚIA HERMENEUTICII RELIGIOASE ȘI CONTEXTUL EI ACTUAL – ALEXANDRA MARINESCU

Luând naștere încă din antichitate, sub atenta supraveghere a grecilor și definită ca și artă a interpretării, hermeneutica trebuia să aibă origini elane. Catalogată adesea ca fiind și metodă de cercetare, hermeneutica are ca punct de interes înțelegerea si descifrarea, identificarea problemelor și găsirea de soluții pentru rezolvarea acestora – a textelor și nu numai. Orice subiect poate fi dezbătut și, prin urmare, interpretat, motiv pentru care indiferent de produsul unei acțiuni, hermeneutica își poate face simțită prezenta; sau, după caz, absența. Subiectele pe care le poate “aborda” hermeneutica nu cunosc sfârșit, aceasta regăsindu-se încă din cele mai vechi timpuri în diferite contexte umane: social, cultural, economic, tradițional sau pur și simplu în viața de zi cu zi. Chiar dacă inițial nu s-a numit hermanautică, interpretarea nu a fost nicicând străină. Ea este o activitate omniprezentă, care se desfășoară ori de câte ori oamenii aspiră să înțeleagă ceva ce consideră semnificativ.
Hermeneutica a luat naștere propriu-zis în secolul al XV-lea și a continuat să se dezvole atât pe parcursul secolului următor cât și după aceea. Dacă în perioada curentului umanist aceasta a avut intenția de a desluși cuvintele clasicilor greco-romani, ulterior ea a avut ca și obiect de studiu interpretarea Bibliei. La început, cei ce se pot numi primi hermeneuți au fost însuși teologii, care au încercat să găsească cea mai pertinentă și cea mai apropiată de adevăr explicație pentru textul Scripturii. Cu toate astea, hermeneutica capătă, de-a lungul timpului, o amplitudine extraordinară, devenind metodă și teorie a interpretărilor tuturor scrierilor dificile sau mai puțin dificile. Ea conține reguli de analizare atât a conținutului propriu-zis, cât și a semnificației acestuia.
Discuția ține firul întâmplărilor firești, în continuare încercând să suprapun cei doi termeni vorbind, astfel, despre hermeneutica religioasă în contextul actualității. Această nevoie de interpretare a religiei vine din necesitatea omului de a înțelege ceea ce Părinții Sfinți, autorii umani ai Scripturii au vrut să transmită cititorilor, să privească dincolo de interpretarea acestora și să ajungă la mesajul din spatele cuvintelor; cu alte cuvinte să vadă adevărul Autorului Divin, să-l descifreze și nu în ultimul rând să privească învățutura cu ochii larg deschiși și să o aplice în zilele noastre. Cele trei sarcini principale ale hermeneuticii biblice ne relevă, deci, importanța acesteia astăzi.
De multe ori, interpretarea despre care vorbim poate fi abordată dintr-un unghi favorabil, astfel încât paralelismul cu care se desfașoară în realitate evenimentele să nască un context controversat. Nu de puține ori oamenii aleg să înțeleagă doar ce li se pare convenabil. Cu toate astea, hermeneutica religioasă ne îndeamnă să interpretăm obiectiv, nu subiectiv. Textul biblic poate fi interpretat la nesfârșit, însă, cu toate astea, rămâne în permanență deschis tălmăcirii, adnotării, observației. Farmecul acestuia stă în următoarea caracteristică: este pentru toți, în mod diferit, dându-ne fiecăruia răspunsuri la întrebări numai de noi știute.
Concluzionând astfel putem spune că hermeneutica religioasă dispune de multe trăsături pe care le are în comun cu filosofia. Ambele s-au întâmplat din nevoia oamenilor de a răspunde la întrebări ce le măcinau sufletul. Aceste întrebări, deloc deplasate pentru cei ce își doresc să cunoască pentru a înțelege și, deci, pentru a iubi, par poate pierderi de timp pentru cei ignoranți. Exista Dumnezeu? – este o interogație la care, de-a lungul timpului, mulți filosofi s-au oprit. Ce vrea să spuna Cuvântul Lui? – poate răspunde hermeneutica religioasă.

Pasionată de artă în toate formele ei, Alexandra Marinescu este masterand al Facultății de Științe Politice, Litere și Comunicare, Universitatea “Valahia” din Târgoviște