You are currently viewing Voucherele de vacanță pot fi folosite și pentru plata taberelor copiilor

Voucherele de vacanță pot fi folosite și pentru plata taberelor copiilor

Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, în care se specifică și faptul că voucherele de vacanţă pot fi utilizate şi pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele şcolare, naţionale sau tematice, organizate pe teritoriul României.

Deputaţii au adoptat, pe 8 iunie, cu 238 de voturi ”pentru” şi un vot ”împotrivă”, proiectul de lege pentru modificarea Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, care prevede instituirea posibilităţii ca plata taberelor pentru copii să poată fi făcută şi cu voucherele de vacanţă acordate părinţilor.

La articolul 24, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (61 ), cu următorul cuprins:

„(61) Voucherele de vacanţă pot fi utilizate şi pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele şcolare, naţionale sau tematice, organizate pe teritoriul României, la care participă copilul titularului. Procedura privind plata taberelor potrivit prezentului alineat se stabileşte prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului finanţelor.”

Editor: Adrian G.