You are currently viewing Programul Operațional Sănătate (POS), aprobat astăzi, va avea o alocare totală de 3,88 miliarde de euro

Programul Operațional Sănătate (POS), aprobat astăzi, va avea o alocare totală de 3,88 miliarde de euro

În ședința de astăzi, Executivul a aprobat ultimele trei programe operaționale – PO sănătate, PO Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare și PO Tranziție Justă, documentele urmând a fi transmise Comisiei în cursul zilei de mâine.

Din bugetul total alocat Programului Operațional Sănătate, aproximativ 2,274  miliarde euro sunt fonduri europene, iar cofinanțarea națională va fi de aproximativ 1,606 miliarde euro. Programul este structurat pe 7 priorități:

  • Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive;
  • Servicii de reabilitare, paliație și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate;
  • Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate;
  • Investiții pentru construirea spitalelor regionale;
  • Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
  • Digitalizarea sistemului medical;
  • Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant.

Editor: Adrian G.