You are currently viewing ISU Dâmbovița, în alertă, pe durata perioadei caniculare

ISU Dâmbovița, în alertă, pe durata perioadei caniculare

Prevenirea efectelor negative ale caniculei și ale altor fenomene meteo ce se pot produce în perioada de vară se numără printre prioritățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al Județului Dâmbovița, în Această perioadă. În acest sens, reprezentanții instituției au prezentat, în ședința Colegiului Prefectural, de astăzi măsurile generale stabilite pentru comitetele locale pentru situații de urgență, instituții și operatori economici, în vederea gestionării situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice sezonului cald, precum și recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei.

Transmiterea atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice către autoritățile publice locale și instituţiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă.

Întocmirea Planurilor proprii de măsuri de către autoritățile publice locale și instituţiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă, cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice perioadei de vară.

Identificarea locațiilor și organizarea punctelor de acordarea asistenţei medicale şi de distribuție a apei potabile în spaţii amenajate şi semnalizate corespunzător, în special în zonele aglomerate sau cu trafic intens.

Asigurarea funcţionării în regim prelungit a fântânilor arteziene şi cişmelelor permanente şi temporare existente pe raza unităților administrativ-teritoriale.

Monitorizarea situației privind existența cadavrelor de animale şi ridicarea acestora în regim de urgenţă.

Adaptarea programului de lucru pentru personalul din cadrul autorităților publice locale și al serviciilor publice deconcentrate, astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. În mod similar vor fi formulate recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităţilor de aprovizionare cu alimente și prestatoare de servicii.

Monitorizarea situaţiei asigurării cu apă a populaţiei și operatorilor economici precum și aplicării măsurilor din planul de restricţii şi folosirea apei în perioadele deficitare.

Identificarea şi semnalizarea surselor de apă în care se realizează deversări industriale şi care prezintă risc de poluare, intensificarea ecarisării teritoriului de reziduuri şi deşeuri de orice natură.

Intensificarea controalelor în locațiile în care se produc şi se comercializează produse alimentare.

Asigurarea funcţionării rețelei de distribuție a energiei electrice, având în vedere consumul ridicat în perioada de vară, din cauza funcţionării prelungite a aparaturii de climatizare, pentru evitarea penelor de curent.

Informarea populaţiei asupra regulilor pe care trebuie să le respecte în perioadele de caniculă pentru atenuarea efectelor acesteia.

Supravegherea şi controlul zonelor de agrement și lacurilor, cu asigurarea măsurilor de protecţie la înec. Montarea de plăcuţe avertizoare referitoare la riscul de înec în zonele cu grad ridicat de pericol ale cursurilor de apă.

Afişarea, la sediile primăriilor, ale instituţiilor din subordinea consiliilor locale și la avizierele amenajate, a unor materiale preventive referitoare la riscul scăldatului în locurile neamenajate.

Asigurarea stocului de medicamente necesar continuităţii tratamentelor persoanelor afectate datorită fenomenelor de deshidratare şi hipertermie.

Informarea populaţiei asupra faptului că utilizarea focului deschis pentru prepararea hranei în zonele de agrement și în gospodării se face numai în locuri special amenajate, în condiţii și la distanţe care să nu permită propagarea ocului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

Planificarea și executarea de controale privind verificarea respectării legislaţiei specifice privind protecţia mediului la distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile, în scopul implicării active a autorităţilor în combaterea fenomenului de incendiere a vegetaţiei sau a deşeurilor.

Instituirea serviciului de permanenţă la sediile primăriilor și întrunirea în ședinţă extraordinară, acolo unde situaţia o impune, a comitetelor pentru situaţii de urgenţă pentru stabilirea măsurilor ce se impun a fi adoptate în scopul gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase ce se pot produce în perioadele caniculare.

Utilizarea panourilor de afișaj/avizierelor din localităţi pentru transmiterea de recomandări cu privire la măsurile preventive necesar a fi luate de populaţie pentru a se proteja pe durata caniculei.

Supravegherea nivelului apei din fântâni și a calităţii acesteia. În cazul constatării neconformităţii parametrilor de calitate a apei, populaţia va fi avertizată cu privire la nepotabilitatea surselor de apă prin inscripţionarea fântânilor ”APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT”. Analizarea fiecărei situaţii și stabilirea măsurilor de curăţare, decolmatare şi dezinfecţie.

AUTOR: F.S.